فرماندار ساوجبلاغ

5000 کودک افغانی در انتظار ورود به مدارس ساوجبلاغ

فرماندار ساوجبلاغ از حضور 5000 کودک زیر شش سال افغان در این شهرستان خبر داد

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
5000 کودک افغانی در انتظار ورود به مدارس ساوجبلاغ
نوآوران -

فرماندار ساوجبلاغ گفت : این کودکان از ابتدای سال تحصیلی آماده ورود به مدرسه هستند از همین رو باید تمهیداتی برای جلوگیری از تراکم بیش از حد جمعیت در مدارس ساوجبلاغ اندیشیده شود. «ابوالقاسم پالیزگیر» در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: 47 هزار دانشآموز در شهرستان ساوجبلاغ مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 7610 نفر از اتباع خارجی هستند.وی از پذیرش همه دانشآموزان اتباع بیگانه اعم از مجاز و غیر مجاز پس از ابلاغ فرمان رهبری در مدارس کشور خبر داد و افزود: از مجموع 7610 دانشآموز خارجی که در ساوجبلاغ حضور دارند، 4337 نفر در روستاها و 3237 نفر در شهرهای ساوجبلاغ ساکن هستند. فرماندار ساوجبلاغ از رشد سه برابری جمعیت اتباع خارجی نسبت به شهروندان ساوجبلاغی و حضور 5000 کودک زیر شش سال افغان در این شهرستان خبر داد و گفت: این کودکان از ابتدای سال تحصیلی آماده ورود به مدرسه هستند از همینرو باید تمهیداتی برای جلوگیری از تراکم بیش از حد جمعیت در مدارس ساوجبلاغ اندیشیده شود.