نتایج کنکور 95 اعلام شد

نفرات برتر کنکور سراسری

نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنج گانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال 1395 به شرح ذیل اعلام شد.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
5 نفر برتر کنکور سراسری
نوآوران -

 

1- گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 

2- گروه آزمایشی علوم تجربی 

3 - گروه آزمایشی علوم انسانی 

4 - گروه آزمایشی هنر 

5 - گروه آزمایشی زبان