مدارسی که برای فردا پیش بینی شده است

مدیرکل مدارس آموزش از راه دور گفت: مدارس آموزش از راه دور به عنوان فرصت دوم و مکمل برای جذب تمام بازماندگان از تحصیل است.

  1. ۶ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
مدرسه
نوآوران -

گودرز شاهمرادی در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، اظهار کرد: مدرسه آموزش از راه دور مدرسه فرداست لذا باید نوع نگاه به این نوع مدارس جهت دهنده باشد.


وی با تاکید براینکه باید تمام مدارس آموزش و پرورش مدارس فردا باشند، افزود: جهت گیری ما در تقویت مدارس آموزش از راه دور این است که بتوان شهروندانی متناسب با نیازهای آینده جامعه تربیت کنیم.


شاهمرادی بیان کرد: مدارس آموزش از راه دور از نظر ذات کار غیردولتی محسوب می شوند فراگیران این مدارس دو دسته هستند؛ هم دانش آموزان لازم التعلیم که شرایط سنی آن ها متناسب با شرایط روزانه است و هم دانش آموزان بزرگسال که شرایط سنی خود را در مدارس روزانه از دست داده اند.


مدیرکل مدارس آموزش از راه دور یکی از رسالت های این مدارس را جذب بازماندگان از تحصیل دانست و گفت: این افراد در دوره اول و دوم متوسطه هستند که همیشه زمان ثبت نام ما در این مدارس تا پایان مهر خواهد بود.


وی با بیان اینکه امسال تمدید ثبت نام در این مدارس تا پایان آبان ماه بود تا افرادی که نتوانستند در مدارس روزانه تحصیل کنند در مدارس آموزش از راه دور جذب شوند، تصریح کرد: هزار و 656 مدرسه فعال داریم که تا ترم گذشته قریب به 200 هزار نفر را پوشش داشتیم.


شاهمرادی با اشاره به اینکه تعداد ثبت نامی های امسال در مدارس آموزش از راه دور بیشتر بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود سازوکارهای موجود امیدواریم امسال در جذب بازماندگان از تحصیل توفیقات بیشتری داشته باشیم.


مدیرکل مدارس آموزش از راه دور در پایان عنوان کرد: این مدارس به عنوان فرصت دوم و مکمل برای جذب تمام بازماندگان از تحصیل است.