جزئیات اسکان فرهنگیان و معلمان/ پذیرش فرهنگیان

مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان شروع شده است.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
آموزش و پرورش
نوآوران -

مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان شروع شده است.