وزیر آینده آموزش و پرورش مشخص شد

انتصاب دکتر نجفى مشاور اقتصادى رییس جمهور، به عنوان عضو هیات امناى صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دانش آشتیانی، علاوه بر ایجاد آرامش در میان فرهنگیان و سرمایه گذاران، حاکى از حمایت وى از دانش است.

  1. ۲ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۱۵
آموزش و پرورش
نوآوران -

انتصاب دکتر نجفى مشاور اقتصادى رییس جمهور، به عنوان عضو هیات امناى صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دانش آشتیانی، علاوه بر ایجاد آرامش در میان فرهنگیان و سرمایه گذاران، حاکى از حمایت وى از دانش است. این حمایت ، وزنى براى دانش نزد روحانى ایجاد کرده که به سادگى قابل اغماض نیست.


   به گزارش قانون به نقل از جماران،یک کارشناس حقوقی آموزش و پرورش به جماران گفت: دانش آشتیانی هم چنان بهترین گزینه برای آموزش و پرورش است.


پذیرفتن وزارت از سوی دانش،‌بیانگر شجاعت و از خودگذشتگی وی بود


امیر هادی شنی درباره ی گمانه زنی ها درباره ی وزیر آموزش و پروش در دولت دوازدهم گفت:  دانش آشتیانی، زمانى به کمک روحانى آمد و وزارت را پذیرفت که شاید کمتر فرد توانمند قابلی، حاضر بود این سمت را قبول کند. در حالی که کمتر از ٩ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهورى در اردیبهشت ٩٦، تصور ترمیم کابینه کمى دور از ذهن بود. کندى حرکت  علی اصغر فانى در برآورده کردن انتظارات فرهنگیان، صاحب نظران را برآن داشت تا پس از ٢ سال پیشنهاد کناره گیرى یا عزل وى را ارائه کنند.اما فانى مرد کناره گیرى نبود و روحانى نیز علیرغم تنبهات تندى که داشت، بقاى فانى را مصلحت ندید.


برنامه های دانش آشتیانی بلند مدت است


شنی در ادامه افزود: زمانى که انحرافات وزارت در مسائل مدیریتى و مالى، خصوصا متن و حواشى غیر قابل دفاع صندوق ذخیره فرهنگیان، برملا و آتش اعتراضات معلمان شعله ور شد، دکتر روحانى تصمیم به عزل فانى گرفت. اینجا بود که دانش به نداى روحانى لبیک گفت و برنامه هایش مورد تایید قرار گرفت. حتما روحانى از او خواسته تا برنامه ى ٥ ساله ارائه کند نه ٩ ماهه و ١ ساله.


وی اضافه کرد:روحانى و دانش اگر غیر از این توافقى مى داشتند، بر خلاف عقلانیت و مصالح دولت و جامعه و آموزش و پرورش مى بود.


عدم معرفى دانش براى کسب راى اعتماد نیز خلاف عقلانیت و مروت است


شنی با بیان این که  بخشى از حملات رقباى انتخاباتى  دکتر روحانى، مربوط به وزیر آموزش و پرورش بود،‌تاکید کرد:  روحانى با هوش سیاسى خویش، واقف است که موضوع حملات مزبور، مساله ى اساسى نیست؛ بلکه مساله نماست و فقط براى رقیب انتخاباتى، کاربرد تبلیغاتى داشته است.


اتهامی که دروغ بود


شنی خاطر نشان کرد: تبرئه ى دختر وزیر، توسط دستگاه قضا از اتهامات انتصابى که بى محابا و برخلاف اصول اخلاقى به وسیله رقیب مطرح شد، مؤید واهى بودن اتهام سوء استفاده وزیر از موقعیت و سمت خویش است؛ لذا تصور این که روحانى، به این دلیل از معرفى دانش صرف نظر کند، تصورى اشتباه است.


تجربه ای که باید از آن استفاده کرد


این کارشناس آموزشی با بیان این که دانش آشتیانی، اکنون توشه ى ارزشمند تجربه ى بیش از ٩ ماهه اى همراه دارد که مى تواند سرمایه ى او در شروع و ادامه ى ٤ سال بعد باشد،‌اضافه کرد: این سرمایه گران سنگ، متاع بى ارزشى نیست که به سهولت بدست آمده باشد. روحانى به این امر واقف است و نیک مى داند رسیدن به چنین موقعیتى و فردى غیر از شخص دانش آشتیانی، جز اتلاف فرصت و سرمایه هاى انسانى و مالى ثمرهى دیگرى ندارد.


حمایت مجدد دکتر نجفی از دانش آشتیانی


شنی با اشاره به انتصاب محمد علی نجفی به عنوان هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، ابراز داشت: انتصاب دکتر نجفى مشاور اقتصادى رییس جمهور، به عنوان عضو هیات امناى صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دانش آشتیانی، علاوه بر ایجاد آرامش در میان فرهنگیان و سرمایه گذاران، حاکى از حمایت وى از دانش است. این حمایت ، وزنى براى دانش نزد روحانى ایجاد کرده که به سادگى قابل اغماض نیست. خصوصا اگر این انتصاب با کسب نظر دکتر روحانى باشد، نشانه اى براى تایید عملکرد دانش در شناسایی ضعف هاى صندوق و کمک به رفع آن ها خواهد بود.


وی اضافه کرد: به نظرمى رسد همچنان جناب دانش آشتیانی، حمایت بخش مهمى از تشکل ها و نیز اشخاص مورد وثوق آموزش و پرورش و اصلاحات را پشت خود دارد.


شنی در خاتمه  گفت: سایر دلائل، نظیر نگاه روشنفکرى و غیر سنتى به أهداف و مکانیزم آموزش و پرورش، قانون مندى و رعایت کرامت انسانى اشخاص و نیز برخی خصوصیات فردی  مانند حریت و آزادگى، صداقت، حسن خلق و ... او نیز مى تواند خصوصیات و دلایلى باشد که روحانى از غفلت در آنها متعذّر  خواهد بود.