یادداشت معاون رئیس جمهوری در تشریح اقدامات دولت برای بهبود وضعیت رفاهی معلمان

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مورد اعتراض شماری از معلمان، یادداشتی منتشر و در آن اقدامات دولت برای بهبود وضعیت رفاهی و تقویت منزلت معلمان و فرهنگیان را تشریح کرده است.

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۱۰
آموزش و پرورش
نوآوران -

متن کامل این یادداشت که روز جمعه در اختیار ایرنا قرار گرفت، به شرح زیر است؛

همکاران گرانقدر فرهنگی، باسلام

وقتی پس از سال ها خدمت در آموزش و پرورش و آگاهی از آنچه بر فرهنگیان عزیز می گذرد به مجلس رفتم، برغم آنکه با توجه به رشته تحصیلی در کمیسیون های اقتصاد و برنامه و بودجه عضویت یافتم، ولی در چهار دوره حضور در مجلس مسئول مجمع فرهنگیان بودم تا بتوانم با مشارکت در تصمیم گیری های اساسی ضمن تقدیس جایگاه و منزلت فرهنگیان، در تقویت اعتبارات این نهاد بزرگ آموزشی و فرهنگی نقش آفرینی نمایم، شاید ترمیم اعتبارات صورت گرفته در آموزش و پرورش در دهه هفتاد نمادی از این تلاش بوده است.

اقدامی که در مدیریت سازمان برنامه و بودجه استمرار یافت و تلاش شد تا عادلانه در راه احقاق حق فرهنگیان عزیز در حد امکان گام بردارم و هنوز هم معتقدم که افزایش بیش از دو برابری بودجه آموزش و پرورش در دولت یازدهم و حتی پرداخت های ١١٠ درصدی، یعنی ١٠ درصد بیش از آنچه مجلس تصویب می کرد، اجرای طرح رتبه بندی با بیش از چهار هزار میلیارد تومان بار مالی در دو سال گذشته، پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد تومان فقط در کمتر از شش ماه گذشته برای پرداخت مطالبات بازنشستگان عزیز و شاغلین و اجرای بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کادر اداری … با همه مضاییق خزانه برای تقویت آن منزلت شایسته و بایسته مورد انتظار عزیزان فرهنگی لازم بود ولی کافی نیست.

مع الوصف با این وضعیت از همکاران پرتلاشم در مدیریت آموزش و پرورش انتظار نبود در حالیکه بیش از سه هزار و 400 میلیارد تومان در ماه گذشته علاوه بر اعتبارات ماهانه برای تأدیه مطالبات دریافت نموده و به آنها اطمینان داده شد که باز هم با پرداخت های خردادماه رفع مشکل خواهد شد، موضوع عدم تصحیح ورقه را مطرح نمایند و با وجود این مساعی بیش از پیش، این حقیر را نزد همکاران بزرگوار فرهنگی شرمنده تر نمایند.