آموزش و پرورش:

حق‌الزحمه امتحانات در حال پرداخت است

به‌دنبال درج گزارشی تحت عنوان «بی‌میلی معلمان به تصحیح ورقه‌های امتحان نهایی»، روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارسال کرده که عینا به شرح زیر است:

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۲
آموزش و پرورش
نوآوران -

«امتحانات نهایی پایه‌های سوم متوسطه نظری، فنی ‌و حرفه‌ای و پیش‌دانشگاهی سراسر کشور از دوم خرداد‌ماه 1396 آغاز شده و تا روز 25 خردادماه ادامه می‌یابد.از بدو شروع امتحانات نهایی، حوزه‌های تصحیح اوراق امتحانی نیز شروع به فعالیت کرده‌اند و این فعالیت تا تصحیح آخرین اوراق دانش‌آموزان و تا روزهای پس از پایان آخرین امتحان ادامه خواهد یافت و پس از آخرین امتحان 10روز برای اعلام نتایج فرصت باقی است.


امتحانات فنی و حرفه‌ای و پیش‌دانشگاهی به پایان رسیده و اوراق امتحانی آنها نیز در حال تصحیح و در شرف اتمام است. در برخی از استان‌ها نیز نسبت به اعلام نتایج امتحانات فنی و حرفه‌ای و پیش‌دانشگاهی اقدام شده است.با وجود تأخیری که ناخواسته در پرداخت حق‌الزحمه امتحانات همکاران مربوط به سال قبل اتفاق افتاد، اکنون پرداخت حق‌الزحمه مذکور در حال انجام است و تا پایان خردادماه به‌طور کامل پرداخت خواهد شد.


فرایند برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق امتحانی دانش‌آموزان دچار خلل نشده و ان‌شاءالله نسبت به اعلام نتایج امتحانات در موعد مقرر اقدام خواهد شد و پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام نتیجه قطعی فرایند فارغ‌التحصیلی و صدور کارنامه نیز آغاز می‌شود. متعاقب آن نسبت به ارسال سوابق تحصیلی به سازمان سنجش آموزش کشور جهت اعمال در فرایند پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در موعد مقرر اقدام لازم به انجام خواهد رسید.»


توضیح همشهری: بسیاری از مدیران و معلمان مدارسی که حوزه امتحانی یا تصحیح اوراق امتحان نهایی بوده‌اند، درتماس با همشهری از بی‌انگیزگی خود برای مشارکت در برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق امتحانی سخن گفته و دلیل آن را پرداخت نشدن حق‌الزحمه خرداد سال95 اعلام کرده‌اند. آموزش و پرورش نیز در توضیحات ارسالی تأخیر یکساله در پرداخت حق‌الزحمه معلمان را تأیید کرده است.