تمامی معلمان غیردولتی از اول مهر بیمه می‌شوند

مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی گفت: باتوجه به صراحت قانون برای بیمه کارکنان، از مهرماه امسال تمامی افراد شاغل در مدارس و مراکز غیردولتی بیمه می‌شوند.

  1. ۲ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰
آموزش و پرورش
نوآوران -

حسن مسعودی مدیرکل سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در خصوص وضعیت بیمه معلمان غیردولتی اظهار کرد: قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از اواخر سال گذشته دائمی شده و بر این اساس آموزش و پرورش موظف شده تا آیین نامه هایی برای برخی مواد این قانون تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.


وی ادامه داد : یکی از این آیین نامه های اجرایی به بحث بیمه  کارکنان مربوط است و در قانون با توجه به ماده ۲۵ ، کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی حتما باید بیمه شده و از مزایای تامین اجتماعی استفاده کنند.


مدیرکل سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با بیان اینکه قریب به ۲۰۰هزار نفر در مدارس و مراکز غیردولتی فعالیت می کنندو تعداد افرادی که هنوز بیمه نشده اند، کم است، گفت: کارکنان تمام وقت و پاره وقت از نظر بیمه متفاوت بوده، گروهی که تمام وقت فعالیت می کنند تابع ضوابط وزارت کار و افراد پاره وقت متناسب با ساعت کاری و تعداد روزها  بیمه می شوند.


مسعودی تصریح کرد : در آیین نامه اجرایی شرایط به گونه ای مطرح شده که از اول مهر تمامی معلمان در مدارس و مراکز غیردولتی حتما توسط موسسان بیمه شوند.


وی عنوان کرد: بر اساس این شرایط معلمان تمام وقت بیمه کامل کامل و سایرین براساس ساعت کاری بیمه می‌شوند البته نه تنها معلمان بلکه تمامی کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشند.


مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی یادآور شد: یکی از دغدغه های که وزیرآموزش وپرورش به آن توجه داشته مساله بیمه در مدارس و مراکز غیردولتی بوده البته تاکنون هم اینطور نبوده که هیچ یک از افراد شاغل در این نهادها بیمه ها نباشند اما در قانون به صراحت این امر مورد توجه قرار گرفته است.