معلمان مدارس به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه حدود ۷۷ هزار و ۷۷۰ بیمه شده شاغل در مدارس غیردولتی داریم، گفت: آن دسته از معلمان غیردولتی که بیمه نیستند می‌توانند به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنند و رییس شعبه و مسئول بازرسی را در جریان بگذارند.

  1. ۲ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰
آموزش و پرورش
نوآوران -

مهرداد قریب درباره وضعیت پوشش بیمه ای ۲۰۰ هزار معلم شاغل در مدارس غیردولتی اظهار کرد: تقریبا ۷۷ هزار و ۷۷۰ بیمه شده در مدارس غیردولتی داریم.


وی افزود:  ۱۴۰ هزار و ۹۰۴ بیمه شده شاغل در مدارس دولتی داریم که حق بیمه آنان از طریق آموزش و پرورش پراخت می‌شود.


مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه معلمان مدارس غیردولتی مشمول بیمه اجباری تامین اجباری هستند و نه بیمه اختیاری، اظهار کرد: این مورد جزو وظایف قانونی موسسان است که از ابتدای ورود معلمان نسبت به واریز حق بیمه آنان اقدام کنند در غیراینصورت تخلف کرده‌اند.


قریب افزود: در بیمه اجباری هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده  است که معلم باید بپردازد و ۲۳ درصد مابقی سهم حق بیمه کارفرمایی است و اگر موسسه همه حق بیمه را از خود معلم بگیرد تخلف کرده است.


وی درباره آن دسته از معلمان غیردولتی که بیمه نیستند، گفت: ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور داریم و معلمانی که بیمه نیستند می‌توانند به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنند و رییس شعبه و مسئول بازرسی را در جریان بگذارند.  بر اساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، موسسات را حسابرسی و سوابق معلمان حق التدریسی را احصا می‌کنیم.


مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در برنامه تلویزیونی پرسشگر اظهارکرد: افرادی که شکایت دارند می‌توانند با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند و یا پیام خود را به سامانه ۱۰۰۰۱۴۲۰ ارسال و کد پیگیری دریافت کنند البته نزدیکترین راه مراجعه به شعب است و مطمئن باشند بلافاصله بازرسان ما به مدرسه مراجعه خواهند کرد. طبق بخشنامه ۵۳۹ اگر این معلمان مدارک خود را در ارتباط با سوابق گذشته به شعب ارائه کنن،د بررسی می‌کنیم و اگرصحت مدارک‌شان احراز شود نسبت به پیگیری مطالبات آنان اقدام می‌کنیم.