دریافت حق بیمه از معلمان در مدارس تخلف است

خرم آباد- مدیر کل سازمان تامین اجتماعی گفت: طبق بخشنامه و مصوبه دولت دریافت حق بیمه از معلمان در مدارس غیر دولتی تخلف است و در صورت گزارش هرگونه تخلف از سوی معلمان با سازمان متخلف برخورد خواهیم کرد.

  1. ۳ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰
آموزش و پرورش
نوآوران -

شهناز حمزه لویی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۷۸ هزار و ۷۷۰ نفر در مدارس غیردولتی بیمه شده‌اند.


وی افزود: تعداد ۱۴۰ هزار و ۹۰۴ نفر نیز از کارکنان آموزش و پرورش، تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند.


حمزه لویی گفت: معلمان شاغل در مدارس غیردولتی جزء بیمه شدگان اجباری هستند و طبق قانون، مؤسسان مدارس وظیفه دارند از لحظه ورود آنان نسبت به بیمه اقدام کنند.


مدیر کل سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: طبق بخشنامه و مصوبه دولت دریافت حق بیمه از معلمان در مدارس غیر دولتی تخلف است و در صورت گزارش هرگونه تخلف از سوی معلمان با سازمان متخلف برخورد خواهیم کرد.