لزوم اختصاص برخی معافیت ها برای معلمان

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: حضور نخبگان در عرصه تعلیم و تربیت کشور امنیت اجتماعی پایدار را تامین می کند و از بابت باید به این موضوع توجه شود.

  1. ۱ هفته،۵ روز قبل
  2. ۳
آموزش و پرورش
نوآوران -

سید حسن موسوی چلک گفت: توسعه هر کشور منوط به داشتن نیروی انسانی کارآمد است که در این راستا نقش آموزش و پرورش بسیار مهم است.وی افزود: انتظار می رود در دولت دوازدهم به موضوع آموزش توجه اساسی شده و در انتصاب ها نیز فردی به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شود که بتواند در این وزارتخانه کلیدی، تغییرات اساسی از نظر محتوای آموزش و همین طور پرورشی ایجاد کنند.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر لزوم تقویت پایگاه اقتصادی و اجتماعی معلمان تصریح کرد: اجرای سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش مستلزم این است که پایگاه اقتصادی و اجتماعی معلمان در کشور ارتقا پیدا کند.موسوی چلک ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که نخبگان کشور علاقمند شوند در انتخاب شغل خود، آموزش و پرورش را به عنوان بهترین گزینه انتخاب کنند.وی با بیان اینکه " حضور نخبگان در عرصه تعلیم و تربیت امنیت اجتماعی پایدار را تامین می کند" گفت: حضور افراد نخبه در آموزش و پرورش، آینده کشور را از نظر نیروی انسانی کیفی و کارآمد، قانون مداری، مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، خلاقیت و نوآوری و در نهایت امنیت اجتماعی پایدار تضمین می کند.رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خواستار اختصاص برخی امتیازات به معلمان شد و گفت: باید برخی امتیازات از قبیل معافیت مالیاتی برای معلمان در نظر گرفته شود تا معلمی آخرین گزینه انتخاب افراد برای شغل نباشد.