راهکاری برای احقاق حق معلمان بیمه نشده

بر اساس تاکید سازمان تامین اجتماعی معلمان مدارس غیردولتی بیمه نشده می توانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.

  1. ۱ هفته،۴ روز قبل
  2. ۰
آموزش و پرورش
نوآوران -

مهرداد قریب به معلمانی که باوجود اشتغال در مدارس، بیمه نشده اند توصیه کرد به سازمان تامین اجتماعی شکایت کنند.

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون همه کارفرمایان را مکلف کرده که ظرف یکماه نیروهای به خدمت گرفته را بیمه کنند اما اگر کارفرما به وظایفش عمل نکند، بازرسان سازمان با شکایت کارکنان موضوع را رسیدگی می کنند.

قریب افزود: در صورت شکایت در کمتر از یک ماه به این امر رسیدگی می شود.

وی تصریح کرد: برای ابراز مراتب نیازی به مراجعه حضوری نیست و از طریق اینترنت یا تلفن می توان موضوع را اطلاع داد.