مهندس محمدتقی کره‌ای

تهران رکوردار نشست زمین

مهندس محمدتقی کره‌ای با ارائه گزارشی از مخاطرات زمین‌شناسی و تدقیق پهنه‌های گسلی شهر تهران با بیان اینکه در بررسی مخاطرات زمین‌شناختی در جهان می‌بینیم که با وجود افزایش مخاطرات، تعداد کشته‌ها رو به کاهش است، گفت: «با این حال در کشور ما اینچنین نیست و از 43 مخاطره شناخته شده در جهان 32 پدیده در ایران رخ داده است.»

  1. ۱ سال،۲ ماه قبل
  2. ۰
نشست زمین در تهران
نوآوران -

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درخصوص مخاطرات زمین پایتخت هشدار داد.

مهندس محمدتقی کره‌ای با ارائه گزارشی از مخاطرات زمین‌شناسی و تدقیق پهنه‌های گسلی شهر تهران با بیان اینکه در بررسی مخاطرات زمین‌شناختی در جهان می‌بینیم که با وجود افزایش مخاطرات، تعداد کشته‌ها رو به کاهش است، گفت: «با این حال در کشور ما اینچنین نیست و از 43 مخاطره شناخته شده در جهان 32 پدیده در ایران رخ داده است.»

وی با بیان اینکه 97 درصد شهرهای ایران در معرض زلزله قرار دارند، خاطرنشان کرد: «همه شهرهای کشور در معرض سیلاب و زلزله قرار دارند و 300 دشت نیز در معرض نشست زمین قرار دارد. علاوه بر این ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از سوی مراجع علمی با رنگ قرمز پررنگ در نقشه‌های زمین‌شناسی نشان داده شده است و ایران پرخطرترین کشور در زمینه مخاطرات زمین‌شناسی در دنیا است که باید این مساله مورد توجه جدی قرار گیرد.»

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه در سال 2010 نقشه مخاطرات جهان‌شناختی زمین استخراج شد و ایران در وضعیت پرخطر قرار دارد، تصریح کرد: «از بین 10 کشور پرخطر، ایران در رتبه سوم قرار دارد و این در حالی است که 10 درصد جمعیت کشورمان در معرض خطر مخاطرات زمین‌شناسی قرار دارند. با این حال به نظر می‌رسد تعداد گسل‌ها بیشتر از این میزان باشد.»