بارش بیش از 236 میلیمتر

این میزان بارش در کشور به ثبت رسید

میزان بارش های کشور در پایان تیرماه امسال 233 میلیمتر بوده که در اثر بارش های ماه دوم تابستان تا یکشنبه دهم مردادماه گذشته به خصوص در استان های کرمان، گیلان و سیستان و بلوچستان به 235 میلیمتر رسیده بود.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
بارندگی در ایران
نوآوران -

بر اساس گزارش آخرین وضعیت بارندگی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهرماه 94 تا 15 مرداد امسال بیش از 236 میلیمتر ثبت شده است.
این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه بلندمدت (239 میلیمتر)، یک درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (189 میلیمتر)، 25 درصد افزایش نشان می دهد.
برپایه این گزارش، همچنین حجم بارش اول مهر تا پایان 15 مرداد معادل 388 میلیارد و 934 میلیون متر مکعب بود.
بیشترین تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به سال آبی گذشته مربوط به ایستگاه « دینارسرا » در استان مازندران با یکهزار و 650.5 میلیمتر بارش و کمترین تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به سال آبی گذشته مربوط به ایستگاه «بشرویه» واقع در استان خراسان جنوبی با 17.4 میلیمتر بارندگی بود.
ارتفاع بارش های امسال نیز در مقایسه با متوسط دراز مدت (239 میلیمتر)، سه میلیمتر کاهش داشته است.
حجم بارش های کشور در پایان تیرماه امسال 233 میلیمتر بوده که در اثر بارش های ماه دوم تابستان تا یکشنبه دهم مردادماه گذشته بویژه در استان های کرمان، گیلان و سیستان و بلوچستان به 235 میلیمتر رسیده بود.