ابتکار: دولت یازدهم مانع تداوم جریان بی تدبیر تخریب محیط زیست شد

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دولت یازدهم مانع ادامه جریان بی تدبیر تخریب محیط زیست شد و کمک کرد تا جریان خرد و تدبیر به کشور برگردد.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
ابتکار
نوآوران -

معصومه ابتکار روز دوشنبه در مراسم ویژه برنامه گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس هچنین با بیان این که روند تخریب با انتخاب مردم و حصور موثر جریان دانشجویی در کشور متوقف شد، ادامه داد: این روند تخریب طبیعت ایران را به لب پرتگاه برده بود و اگر این دولت نبود شاید دیگر فرصتی برای حفظ محیط زیست و طبیعت کشور باقی نمی ماند.

ابتکار دوران دانشجویی را به عنوان شادترین بخش سفر زندگی توصیف و رو به دانشجویان حاضر در سالن تاکید کرد: قدر این دوران و این لحظه ها را بدانید زیرا ادامه زندگی ار این روزها نشات می گیرد.

وی با بیان این که دوران دانشجویی یک دوره علمی است، گفت: دیگر وقت آن رسیده که جامعه علمی از حفظ کردن و انباشت اطلاعات به تجربه و درک علم و داده ها برسد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: دانشگاه های تحصیلات تکمیلی باید در یک جریان علمی برای شکوفایی و اعتلای دانش حرکت کنند و در کنار ان به کسب معرفت و مشخص کردن جهتی که در تمام زندگی تعیین کننده است، بپردازند.

وی تاکید کرد: باید اعتلا و خودشکوفایی خود را در نظر بگیریم و آن را به کسور و تمام دنیا تعمیم دهیم؛ این بحث شهروند جهانی است که از دانشگاه ها آغاز می شود.


ابتکار