قائم مقام سازمان نظام پرستاری ادعا کرد

وجود رانت مالی در تربیت کمک پرستار

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با ادعای وجود رانت‌ مالی در خصوص تربیت کمک پرستار گفت: در حال حاضر ۵۰ هزار بهیار تربیت شده وجود دارد و وزارت بهداشت اگر ریگی به کفش ندارد؛ می‌تواند از این نیرو‌ها استفاده کند و دلیلی ندارد از افراد ۴ میلیون تومان بگیرد و کمک پرستار تربیت کند.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
وجود رانت مالی در تربیت کمک پرستار
نوآوران -

محمد شریفی‌مقدم اظهار کرد: در حوزه فعالیت پرستاری رده‌های مختلفی وجود دارد که بخشی از این فعالیت، امورات حرفه‌ای پرستاران را شامل می‌شود و بخش دیگر خدمات غیرحرفه‌ای است که قبل از این توسط کمک بهیار انجام می‌شد. در حال حاضر وزارت بهداشت به بهانه اینکه نیازهای بیماران معطل مانده است و توسط همراهان بیمار انجام می‌شود؛ موضوع کمک پرستار را مطرح کرده‌است.

وی با اشاره به اینکه امورات اولیه بیمار نظیر کمک در غذا خوردن، راه رفتن، حمام کردن و جابه‌جایی در تخت و همچنین برآوردن نیازهایی همچون دستشویی رفتن و بهداشت تخت بیمار از وظایف کمک بهیاران است، گفت: کمک بهیاران ردهٔ تعریف شده قانونی در نظام بهداشت و درمان و همچنین مورد تایید دستگاه‌های دیگر هستند و در قوانین سخت و زیان‌آور و ارتقاء بهره‌وری نیز تعریف شده‌اند و همین فعالیتی را انجام می‌دهند که وزارت بهداشت در حال حاضر به بهانه انجام این کار‌ها، کمک پرستاران را جذب می‌کنند.

دبیرکل خانه پرستار افزود: کمک بهیاران در رده قانونی مصوب شده با کریکلوم‌های آموزشی هستند و همین کار‌ها را انجام می‌دهند. در حال حاضر نیز ۵۰ هزار نفر کمک بهیار تربیت شده و آماده به کار وجود دارد. این رده از سوی جهاد دانشگاهی و انجمن پرستاری تعریف شده‌اند.

وی تصریح کرد: برای برطرف کردن نیاز‌هایمان  در حال حاضر ۵۰ هزار نیروی تربیت شده وجود دارد و وزارت بهداشت اگر ریگی به کفش ندارد؛ می‌تواند از این نیرو‌ها استفاده کند. دلیلی ندارد از افراد ۴ میلیون تومان بگیرد و کمک پرستار تربیت کند، در حالی که کمک بهیاران با هزینه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان تربیت می‌شدند و این کار‌ها را انجام می‌دادند.

شریفی مقدم بیان کرد: کارهای اولیه بیمار، تخصصی نیست و کارهایی نیست که گفته شود از ۴ سال پیش تاکنون تغییر کرده است، ضمن اینکه شرایط ورود به کمک بهیاری در گذشته سیکل بوده است و در حال حاضر دیپلم است.