رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد

صدور مجوز سقط جنین فقط در صورت تشخیص معلولیت شدید نوزاد

در برخی از کشورها معلول زایی با استفاده از علم ژنتیک مهار شده است . از سال 93 تاکنون حدود 900 سقط قانونی در کشور صورت گرفته است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
علم ژنتیک
نوآوران -

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هزینه آزمایشات ژنتیک خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را پرداخت خواهیم کرد تا این افراد هم بتوانند با آمادگی و دانش به سمت بارداری بروند.

انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: تعمیم و گسترش مشاوره‌ها و آزمایشات ژنتیک در میان خانواده‌ها همان حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و گسترش نشاط در میان تمامی خانواده‌هاست.

وی ادامه داد: تعمیم این خدمات به درون خانواده ها موجب کاهش استرس و نگرانی که سالیانه 25 هزار خانوار را تهدید می کند نیز  خواهد شد.

رییس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: اگر  در حال حاضر در برخی کشورها معلول زایی خفیف یا مهار شده، نتیجه استفاده از علم ژنتیک است؛ زیرا این علم امروز به حدی از پیشرفت رسیده که می تواند معلول‌زایی را مهار کند.

بندپی ادامه داد: در واقع هرگونه نقص ژنتیکی با بکارگیری از این علم و ارائه خدمات تخصصی خفیف خواهد شد.

وی  درخصوص برنامه‌های سازمان بهزیستی در این حوزه اظهار کرد: درصدد آن هستیم تا گسترش خدمات علم ژنتیک را در جامعه افزایش دهیم و به اختلالات ژنتیکی ورود کنیم؛ در حال حاضر نیز 3 استان کشور را در این زمینه پایلوت کردیم.

رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به سقط های قانونی اشاره کرد و گفت: از اواسط سال 93 تاکنون حدود 900 سقط قانونی در کشور صورت گرفته است.

بندپی ادامه داد:  در جریان آزمایشات و مشاوره های ژنتیک اثبات شده بود که این افراد فرزند معلول به دنیا خواهند آورد، به همین دلیل پس از شناسایی به طور قانونی سقط جنین آنها صورت گرفت؛ علاوه بر آن این افراد برای حاملگی دوم  نیز خدمات مشاوره دریافت خواهند کرد تا از آسیب های احتمالی مصون شوند.

وی گفت: بر اساس قانون فقط در صورت تشخیص تولد نوزادی با معلولیت های شدید و قبل از ماه چهارم بارداری امکان صدور مجوز سقط وجود دارد و این تنها شامل معلولیت های جسمی،حرکتی و ذهنی شدید است؛ به طوری که نابینایی(حتی هر دو چشم)، ناشنوایی، قطع عضو و امثال آن را شامل نمی شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: در حال حاضر آگاهی رسانی‌های صحیح به منظور انجام سقط های قانونی در کشور صورت نگرفته و همچنان شاهد آن هستیم که برخی از  خانواده‌ها در برخی از نقاط کشور حتی در صورت اطمینان از تولد نوزادی با معلولیت شدید حاضر به سقط نمی‌شوند که این امر نیازمند فرهنگ سازی جدی است.