تهیه فرآورده های آرایشی از ضایعات مرغ

این شایعه توسط سازمان غذا و دارو تکذیب شد

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو به صورت مستقیم اماکن خرید و فروش مواد اولیه آرایشی و همینطور فاکتورهای خرید کارخانه ها را بررسی میکنیم.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
آرا
نوآوران -

مصطفی اسماعیلی، نظارت ها را سختگیرانه عنوان و تاکید کرد که در این نظارت ها اگر تخلفی رویت شود بدون کوچک ترین گذشتی، توسط دانشگاه های علوم پزشکی گزارش و در مجامع قضایی به آن رسیدگی می شود.
اسماعیلی ادامه داد:بنابراین نظارت های سختگیرانه بهداشتی بر مراکز تولیدی حاکم است و این اداره کوچک ترین تخلفی را بر نمی تابد.
وی به نکته ای اشاره کرد مبنی براینکه از چربی های حیوانی مانند پیه گوسفند و گاو البته با قید رعایت ضوابط بهداشتی در تولید فرآورده هایی مانند صابون استفاده می شود اما چربی های مرغ از این قاعده مستثنی هستند.
وی اضافه کرد: اگر تولیدکنندگان مواد اولیه لوازم آرایشی و بهداشتی، دارای مجوزهای لازم بهداشتی باشند، می توانند فرآورده های خود را به کارخانه های اینگونه لوازم بفروشند.
رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو یادآور شد: نظارت مستقیم بر کارخانه های تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی برعهده معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی است.
به گزارش سازمان غذا و دارو، اسماعیلی همچنین مسئولیت نظارت بر کارخانه های تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی شهر تهران را بر عهده معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی «شهید بهشتی»، «ایران» و «تهران» عنوان کرد.
رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو به صورت مستمر اماکن خرید و فروش مواد اولیه آرایشی و بهداشتی و همینطور فاکتورهای خرید کارخانه ها را مورد بررسی قرار می دهد.