رد پای خدا در جنگلهای رشته کوه هیمالیا

نجات؛ در یک قدمی مرگ

ماکیکو ایوافوجی که به مدت 12 روز در جنگلهای رشته کوه هیمالیا در نپال گم شده بود بعد از نجات پیدا کردن اعلام کرد در این مدت فقط با خوردن جوانه خیزران و آب زنده مانده است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
ماکیکو ایوافوجی
نوآوران -

یک زن ژاپنی که به مدت 12 روز در جنگلهای رشته کوه هیمالیا در نپال گم شده بود بعد از نجات پیدا کردن اعلام کرد در این مدت فقط با خوردن جوانه خیزران و آب زنده مانده است.

 این زن 49 ساله ژاپنی در 25 می هتل محل اقامت خود را برای رفتن به دریاچه ی گوسایکاندو که یک دریاچه مقدس برای هندوهاست ترک کرد ولی در جنگل راه خود را گم می کند و سرانجام 12 روز بعد به طور اتفاقی توسط گروهی از زائران دریاچه پیدا می شود.

ماکیکو ایوافوجی در جمعی از خبرنگاران اعلام کرد : مسیر به حدی سرراست بود که اصلا فکر نمیکردم گم شوم. در قسمتی از مسیر گیج شدم و مسیر اشتباهی را در پیش گرفتم.

در این مدت از برگ درختان ، جوانه خیزران به عنوان غذا استفاده می کردم و تا آنجایی که میتوانستم آب می خوردم؛ هنگامی که صدای زائران را شنیدم احساس کردم معجزه ای رخ داده و از خدا به خاطر نجات دادنم تشکر کردم.
 
از این سفر تجربه های زیادی به دست آوردم و از این به بعد هرگز به تنهایی وارد مسیر ناشناخته ای نخواهم شد. ایوافوجی قبلا تاجر جواهرات بود و هم اکنون مدتی است که با کناره گیری از این کار به جهانگردی روی آورده است. هنگام نجات ایوافوجی بسیار ضعیف شده بود و جراحت های کوچکی نیز بر روی پاهای او به وجود آمده بود.