افراط و تفریط را از خود دور کنید

یکی از آموزشهای مهمی که افراد باید در دوران کودکی با آن آشنا شوند، مباحث مالی است.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
افراط و تفریط را  از خود دور کنید
نوآوران -

شیوا وکیلی، روانشناس تربیتی طی گفتوگویی با باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار داشت: آموزش مباحث مالی به فرزندان یکی از آموزشهای مهمی است که افراد باید در دوران کودکی با آن آشنا شوند و بهترین راه ایجاد نوعی تفریح و بازی برای یادگیری این امر است. وی در ادامه گفت: آموزش پسانداز به کودک، به این معنا که هرگاه پولی را به عنوان هدیه دریافت میکند مقداری از آن را درون قلکش قرار دهد و والدین نیز هنگام تشویق کردن، بهتر است بهجای دادن اسباب بازی بیشتر به فرزند خود، به او پول هدیه دهند. این روانشناس تربیتی تصریح کرد: تشویق و تحسین کودک هنگامی که پول خود را درست و منطقی خرج میکند یا صدقهای میدهد میتواند باعث تقویت نقاط مثبت در فرزند شود. وکیلی بیان کرد: والدین باید کودک خود را با فواید پسانداز آشنا کنند و البته نباید در این کار افراط شود که به نوعی خساست تبدیل شود زیرا افراط و تفریط در مباحث مالی هر دو زیانبخش هستند. این روانشناس تربیتی در پایان بیان کرد: به کودک خود یاد دهید که مسائل مالی خانواده یک موضوع خصوصی است و نباید خارج از خانه در مورد آن صحبت شود و همچنین باید استرس و اضطراب را از فرزند خود درباره این موضوعات دور کنند زیرا تا پایان عمر این حس همواره همراهشان خواهد بود.