هوای دختران نوجوان خود را بیشتر داشته باشید

توجه به روحیات نوجوانان به خصوص دختران باعث افزایش اعتماد به نفس در آنها می شود

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
هوای دختران نوجوان خود را بیشتر داشته باشید
نوآوران -

فریبا احدیبیگلو» روانشناس تربیتی طی گفتوگویی با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: تغییرات خلقی و روانی در دختران نوجوان بیشتر است و رعایت نکاتی توسط والدین میتواند باعث افزایش اعتماد به نفس در آنها شود.

 وی تصریح کرد: آموزش به تشویق ابراز وجود به خصوص در دختران باعث میشود تا در آینده بتوانند نیازها و خواستههای خود را راحتتر به طرف مقابل بیان کنند.

 احدیبیگلو گفت: در کنار آموزش ابراز وجود به نوجوان، یادآوری نقش مهم زنان در جامعه، از جمله شخصیتها و مشاغل مختلفی که بانوان عهدهدار آن هستند، باعث میشود که او از جنسیت خود راضی باشد و در واقع هویت جنسیاش را راحتتر بپذیرد.

وی افزود: همچنین والدین باید توجه داشته باشند که تعریف و تمجیدهایی که نسبت به دختر نوجوانشان دارند باید منطبق بر واقعیت باشد، زیرا عدم این انطباق باعث میشود تا به خود مغرور و یا سرخورده شود. این روانشناس تربیتی بیان کرد: هرگز درباره نقاط ضعف و یا قوت فرزندتان پیش داوری نکنید، به این معنی که به دنبال رشد، شکوفایی و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف او باشید.