حذف دفترچه های بیمه سلامت

معاون خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت ایران گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای بیمه سلامت همگانی این بود که فرآیند فناوری اطلاعات بروز رسانی و زمینه حذف دفترچه های بیمه را فراهم کرده است.

  1. ۹ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
بیمه سلامت
نوآوران -

به گزارش نوآوران، بهمن برزگر در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون بیمه همگانی با اشاره به بندهای مصرح قانونی برای اجرای بیمه  سلامت همگانی گفت: همواره سعی کردیم جامعه فراموش شده فاقد بیمه را از سال 74 به طرق مختلف پوشش دهیم اما هیچ کدام از این حرکت ها دنباله دار و هماهنگ نبوده است.

وی افزود: همواره طی سال های گذشته بخش عظیمی از جامعه از منظر پوشش بیمه ای نادیده گرفته شده بودند.

برزگر با اشاره به اینکه در سال 93 از محل درآمد یارانه ها و بودجه، موفق شدیم طرح بیمه همگانی را در برنامه های اولویت دار دولت قرار دهیم اظهار کرد: در سال 93 هیات وزیران، وزارت رفاه را مکلف کرد و قرار شد سازمان بیمه سلامت این ماموریت را انجام دهد.

معاون سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: پوشش بیمه ای افراد در سال 93 جز با توسل به فناوری اطلاعات غیرممکن بود.

وی درباره جامعه هدف این طرح گفت: پیش فرض ما این بود که افراد فاقد بیمه افرادی بودند که نمی توانستند در مشارکت مالی همراه باشند. به همین خاطر بیمه همگانی را رایگان کردیم، زیرا اگر رایگان نبود اجرای بیمه همگانی ممکن نمی شد.

وی درباره نحوه بررسی اطلاعات افراد بیمه شده گفت: برای این امر، دو شیوه داشتیم، نخست کدملی افراد را برای بررسی به وزارت رفاه دادیم و بر اساس آن مشخص شد از 9 و نیم میلیون نفر ثبت نام شده، قریب به 92 درصد سرانه درآمدی زیر یک میلیون تومان داشتند و 50 درصد دارای ملک و اتومبیل نبودند و سفرخارجی نرفته بودند و اکثرا در حاشیه شهرها سکونت داشتند.

برزگر با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت، با بیان اینکه اجرای بیمه همگانی زمینه توفیق طرح تحول سلامت را فراهم کرد گفت: بیش از 10 میلیون نفر از مردم فاقد بیمه را تحت پوشش بردیم.  از سوی دیگر همپوشانی های بیمه از همین طریق برطرف شد.

معاون خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت ایران گفت: یکی دیگر از بزرگترین دستاوردهای بیمه همگانی این بود که طی آن فرآیند فناوری اطلاعات بروز رسانی شد که این موضوع زمینه حذف دفترچه های بیمه را فراهم کرده است