کرم اسکاریس در کبد به علت مصرف فرآورده های گوشتی، سبزیجات و میوه های شسته نشده + فیلم

کرم اسکاریس در کبد به علت مصرف فرآورده های گوشتی، سبزیجات و میوه های شسته نشده

  1. ۸ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰