دولت مالزی عمدی بودن سقوط پرواز MH370 را تایید کرد

برنامه ریزی خلبان پرواز گمشده مالزی برای سقوط

بعد از گذشته بیش از یک سال از ناپدیدشدن هواپیمای مالزیایی که در مسیر کوالالامپور به پکن از رادارها ناپدید شد و بقایای آن هرگز پیدا نشد حالا هر روز زوایای جدیدی از علت سقوط این هواپیما روشن می شود.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
برنامه ریزی خلبان پرواز گمشده مالزی برای سقوط
نوآوران -

هفته گذشته یکی از کارشناسان ارشد بررسی پرونده سقوط هواپیمای مالزی گفته: خلبان این هواپیما با قصد قبلی آن را به سمت آب هدایت کرده است اما دولت مالزی این خبر را تایید نکرده بود تا اینکه دیروز دولت این کشور بالاخره تایید کرد که خلبان این پرواز از قبل برای حادثه سقوط هواپیما برنامهریزی کرده بود. به گفته «لیو تیونگ لای»، وزیر حمل و نقل مالزی خلبان هواپیمای مفقود شده این کشور هفتهها پیش از وقوع این حادثه با شبیهساز پرواز، نقشه سقوط هواپیما را در اقیانوس طرحریزی کرده است.  پیشتر این ادعا مطرح شده بود که خلبان هواپیمای پرواز MH370 در سیستم شبیهساز پرواز، طرحی را شبیهسازی کرده که بر اساس آن این هواپیما داخل اقیانوس هند سقوط کند. این شبیهسازی کمتر از یک ماه پیش از ناپدید شدن هواپیما مالزی انجام گرفته است.