انهدام مکشوفات قاچاق، انگیزه مرزبانان را افزایش میدهد

پیگیری احکام انهدام کالاهای قاچاق

کشف کالاهای قاچاق به یکی از مهمترین ماموریتهای پلیس تبدیل شده و مدتی است با عزم جدیتر این موضوع را پیگیری میکند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
پیگیری احکام انهدام کالاهای قاچاق
نوآوران -

در همین زمینه محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا از عزم جدی نیروی انتظامی در راستای مبارزه با قاچاق و تقویت امنیت اقتصاد ملی خبر داد و گفت: انهدام مکشوفات، انگیزه خوبی برای مرزبانان در راستای مبارزه با قاچاق کالاست. مقیمی در جمع شورای مرکزی فرماندهان مرزبانی به بررسی راهکارها و مشکلات مبارزه با قاچاق کالا با محوریت دو استان «هرمزگان» و «بوشهر» پرداخت. به گفته او یکی از اولویتهای سال 1395 در ناجا، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در همین راستا قرارگاهی تشکیل و از ابتدای امسال به جد با محوریت استان های مرزی شروع به کار کرده است. دبیر قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا انهدام مکشوفات را انگیزه خوبی برای مرزبانان در راستای مبارزه با کالای قاچاق در حوزه مرزها دانست و مبارزه با ورود کالای قاچاق و جلوگیری از آن را کمک به امنیت اقتصادی و تقویت تولید ملی اعلام کرد.  سردار مقیمی تاکید کرد: اولویت مرزبانی در مبارزه با قاچاق کالا، جلوگیری از ورود کالاست و مهم این است که مرزبانان ما در خط مقدم حفظ و حراست مرزهای کشور از ورود کالای قاچاق به داخل جلو گیری کنند. این مقام ارشد انتظامی گفت: در نیروی انتظامی احکام انهدام کالاهای مکشوفه را پیگیری می کنیم و انگیزه های زیادی وجود دارد که از طریق فرمانده ناجا همچنین فرماندهان فرمانده مرزبانی و انتظامی این موضوع مدیریت و اقدام شود. او با اشاره به دستاوردهای قرارگاه مبارزه با قاچاق کالای ناجا از ابتدای سال جاری تاکنون گفته است: از ابتدای سال تاکنون شاهد افزایش کشفیات در حوزه کالاهای مختلف بودیم و بخش اعظم این کشفیات توسط مرزبانان پرتلاش ناجا صورت گرفته و با توجه به نیاز مرزبانی به امکانات و تجهیزات به روز، اگر این تجهیزات برای آنان فراهم شود حتی میتوانند در این حوزه به  موفقیت های بیشتری دست یابند.

افزایش کشفیات در حوزه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا

علاوه بر این، محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری ناجا، در دوازدهمین نشست تخصصی معاونان با اشاره به افزایش کشفیات در حوزه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا بر آیند عملکرد پلیس پیشگیری را رضایت بخش اعلام کرده است.  او اولویت های ماموریتی سال جاری را 6 موضوع، مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  مواد مخدر، سرقت و توسعه امنیت اخلاقی در جامعه، آموزش و کاهش تصادفات اعلام کرد. به گفته او با رصد و کنترل عملکردها، نتیجه اعلامی خوشبختانه رضایت بخش بوده است. شرفی با اشاره به اینکه امنیت اخلاقی و اجتماعی وظیفه نیروی انتظامی است و ماموران نیروی انتظامی باید تداعی کننده احساس امنیت در جامعه باشند ،گفت: حاکمیت نظم و امنیت در جامعه، ماموریت مهم پلیس است و کارکنان نیروی انتظامی با حرکت در مسیر رهبری، تبعیت از ارزشهای دینی و اخلاقیات و با اقتدار توأم با رأفت باید در افکار مردم متجلی باشند. رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: در حوزه مواد مخدر مجموعه عملکرد یگان امداد 105 درصد، فرودگاه ها 165 درصد، ایستگاه های بازرسی 66 درصد ، کلانتری و پاسگاه ها 3درصد افزایش کشف و در مبارزه با قاچاق کالا راه آهن 223 درصد افزایش ماموریت داشته و در  ایستگاههای بازرسی  افزایش کشفیات  نسبت  به سال گذشته  داشته ایم.