پلیس به سرنخ های جدید از قتل 2 کودک آبادانی رسید

کشف استخوان های مقتولان در خانه پدربزرگ

پیدا شدن جسدهای آهک ریخته شده دو کودک آبادانی در حیاط خانه پدربزرگ، معمای پیچیده ای را پیش روی ماموران قرار داده است.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
کشف استخوان های مقتولان در خانه پدربزرگ
نوآوران -

مرداد ماه سال جاری مردی در تماس با پلیس 110 شهرآبادان از ماجرای ناپدید شدن دو بچهاش در روستای خضرنبی خبر داد و تیمی ازماموران با مراجعه به این روستا برای تحقیقات ابتدایی وارد عمل شدند.

پدر 37 ساله ابتدا به ماموران گفت: چندی پیش پدرم با وجود مخالفت های ما با زن دیگری ازدواج کرد و از همان زمان اختلافات بین من و پدرم شروع شد، تا حدی که چندبار با هم درگیر شدیم. او  درادامه افزود: روز حادثه دخترم فاطمه هفت ساله همراه برادر کوچکترش احمد چهار ساله، برای بازی با دوستانشان به منطقه قدمگاه رفتند اما پس از چند ساعت وقتی بچههایم به خانه بازنگشتند نگران شده و با مراجعه به محل بازی فرزندانم متوجه ناپدید شدن
 آنها شدم.

او احتمال میداد که پدرش فرزندانش را ربوده است. با توجه به وضعیت مالی او احتمال اخاذی و آدم ربایی کمرنگ شد.  در ادامه مسیر تحقیقات به پدربزرگ خانواده رسید و ماموران به خانه پدربزرگ خانواده که مردی 56 ساله رفته و پس از بررسیهای دقیق خانه، او را دستگیر کردند. اما او بعد از دستگیری از این ماجرا اظهار بیاطلاعی کرد و احتمال داد که این نقشه از سوی پسرش طراحی شده باشد.

پدر بزرگ خانواده چهار روز در بازداشت ماموران بود و تجسس های پلیسی برای ردیابی 2 کودک گمشده ادامه داشت تا اینکه زن اول او سرنخ هولناکی را پیش روی ماموران قرار داد.

چهار  روز از بازداشت مرد میگذشت که یکی از بچههای زن دوم از نامادریاش خواست او را تا سرویس بهداشتی داخل حیاط همراهی کند. این زن همراه پسرش وارد حیاط شده و با پتوی خونینی که داخل حوضچه کوچک که محل شست و شو بود روبرو شدند.

پتو آغشته به خون بود و وقتی پتوی خونین باز شد، استخوانهای انسان داخل پتو پیچیده شده بود و تنها بخشی از اعضای بدنش سالم بود. همین کافی بود تا بازپرس ویژه قتل همراه با ماموران پلیس آگاهی آبادان برای بررسی این صحنه در خانه پدربزرگ این بچه ها حاضر شوند.

بررسی های ابتدایی نشان از آن داشت که عاملان جنایت با ریختن آهک روی این اجساد سعی در از بین بردن سرنخ های پلیس داشتهاند. بازپرس ویژه قتل در این مرحله دستور داد تا استخوان های کشف شده به پزشکی قانونی منتقل شود تا با انجام آزمایشهای DNA مشخص شود که این استخوان ها برای 2 کودک است و تحقیقات در این پرونده
پیچیده ادامه دارد.