قتل بیمار روانی در مرکز روانپزشکی +عکس

مرد میانسال که در برابر اتهام قتل بیماری در یک مرکز روانی قرار گرفته بود مجنون شناخته شد و باید در مرکز روانی بستری شود.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
دستبند
نوآوران -

یکم آبان سال گذشته مرد جوانی با حضوردر شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از قتل پدرش خبر داد و به خاطر مرگ او از مردی میانسال شکایت کرد.

شاکی به بازپرس سجاد منافی آذر گفت: پدرم مدتی پیش در یک مرکز روانپزشکی بستری بود. هجدهم مهر، مرد بیماری او را کتک زد و بعد از 12 روز در بیمارستان فوت کرد. از متهم پرونده شکایت داریم.

با دستور بازپرس جنایی، تحقیقات از مرد میانسال آغاز شد و او به افسر تحقیق گفت: من روز حادثه برای خوردن صبحانه به سالن غذاخوری رفته بودم. مقتول در حال شستن صورتش بود که آب دستش روی گردنم پاشید. عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم و او را کتک زدم که باعث شد بمیرد.با توجه به گفته‌های این مرد، ماموران در بازبینی دوربین‌های مداربسته متوجه شدند مرد بیمار در جریان درگیری فوت شده است. 19 آبان امسال این متهم به پزشکی قانونی معرفی شد که پزشکان نظر دادند او دچار اختلال روانی مزمن بوده و بیمار روانی است و باید دارو مصرف کند. حتی روز حادثه نیز دچار جنون شده بود.دیروز بازپرس پرونده برای متهم به خاطر مجنون بودنش قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. قرار است بعد ا ز هماهنگی لازم با دادستان تهران، متهم در همان مرکز روانی بستری شود.


حوادث