درگذشت فوتبالیست جوان به علت گاز گرفتگی

دو بازیکن جوان فوتبال به دلیل گازگرفتگی جان به جان آفرین تسلیم کردند.

  1. ۷ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
توپ فوتبال
نوآوران -

 امیرحسین مرادی کاپیتان تیم فوتبال امیدهای نفت تهران به دلیل گازگرفتگی در بیمارستان بستری است و این در حالی است که مسئولان این باشگاه پیگیر وضعیت این بازیکن جوان هستند.

مرادی دو شب قبل به همراه امیرحسین صالحی بازیکن جوان تیم صنعت سپاهان تهران و یک فوتبالیست جوان دیگر در منزل آنها شب را به صبح رساندند اما به دلیل گازگرفتگی صالحی و بازیکن جوان دیگر فوت کردند و مرادی به بیمارستان رسانده شده است.