اعدام به شیوه هولناکی در سوریه+تصاویر(+16)

اعضای گروهک های تروریستی که این روزها بدترین روزهای خود را در سوریه سپری می کنند یک نفر را به شکلی هولناک اعدام کردند.

  1. ۷ ماه قبل
  2. ۰
داعش
نوآوران -

گروهک های تروریستی این روزها بدترین روزهای خود را در سوریه سپری می کنند و در تحولات میدانی و سیاسی به زانو درآمده اند که آخرین نمونه آن پیروزی راهبردی نیروهای ارتش سوریه در شهر حلب است.

رسانه های وابسته به گروه های تروریستی به تازگی برای ایجاد رعب و وحشت و به نمایش گذاشتن قدرت پوشالی خود تصویری را منتشر کرده اند که مدعی هستند یکی از اسرای خود ر ا به شکل هولناکی اعدام کرده اند.


داعش