چرا هویت شهید زن حمله تروریستی تهران تا دیروز مخفی مانده بود؟ +عکس

یکی از شهیدان حمله تروریستی تهران پیش از اینکه نام او در میان شهدا باشد گمان می رفت مفقود شده است.

  1. ۲ ماه قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

فاطمه رنجبر، اهل میناب و 40 ساله یکی از شهدای حمله تروریستی تهران بود که برای رفتن به بیمارستان در حوالی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بود.

وی در حمله تروریستی شهید شد اما اسامی این شهید تا روز اخیر اعلام نشده بود به همین دلیل خانواده او احتمال مفقود شدن وی را می دانند تا اینکه نام او نیز در میان شهدای حمله تروریستی اعلام شد.