این سگ 3 سال در چاه زنده ماند

سگی که ۳ سال در چاهی افتاده بود سرانجام نجات پیدا کرد.

  1. ۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

1

دختری به نام لینا 3 سال پیش از وجود این سگ در چاه باخبر شد و تا چند روز پیش نتوانست کسی را برای نجات این سگ راضی کند.

او هر روز برای این سگ غذا می‌آورد تا اینکه سرانجام توانست با خانم النا اوملچنکوف در مرکز نگهداری از حیوانات بی‌پناه در پایتخت اوکراین تماس بگیرد.

او همراه ند نفر به محل گیر افتادن این حیوان آمده و سرانجام او را از چاه بیرون آوردند.