فوری/ فرود اضطراری پرواز مسکو - تهران در رشت و فوت یک مسافر

پرواز ماهان ازمسکو به سمت تهران به علت وخامت حال یکی از مسافران در رشت فرود اضطراری کرد/این مسافردررشت فوت کرد

  1. ۲ هفته قبل
  2. ۰
ماهان
نوآوران -

پرواز  ماهان ازمسکو به سمت تهران به علت وخامت حال یکی از مسافران در رشت فرود اضطراری کرد/این مسافردررشت فوت کرد