تازه ترین گزارش سازمان جهانی کار

باز هم کاهش اشتغال زنان

در گزارش سازمان جهانی کار که به بررسی وضعیت کار و استخدام در جهان می پردازد،  اشتغال مردان 35.5 درصد گزارش شده و اضافه شده که بخشی از این تعداد شاغل در کشورهای مختلف جهان در هفته بیش از ۴۸ ساعت کار می‌کنند و اضافه کاری دارند.

  1. ۱ سال،۲ ماه قبل
  2. ۰
باز هم کاهش اشتغال زنان
نوآوران -

مهر: تازه ترین گزارش سازمان جهانی کار،اگرچه از بهبود اوضاع استخدام در اقتصادهای نوظهور حکایت دارد اما با توجه به نتایج گزارشات ،چشم اندازاجتماعی وضعیت بیکاری در جهان را مطلوب نمی بیند. در گزارش سازمان جهانی کار که به بررسی وضعیت کار و استخدام در جهان می پردازد،  اشتغال مردان 35.5 درصد گزارش شده و اضافه شده که بخشی از این تعداد شاغل در کشورهای مختلف جهان در هفته بیش از ۴۸ ساعت کار می‌کنند و اضافه کاری دارند.

سازمان جهانی کار در این  گزارش اعلام کرده است : نرخ شغل در برابر جمعیت در سال ۲۰۱۵ میلادی برای زنان ۴۶ درصد و برای مردان ۷۲ درصد بود. همچنین در سال ۲۰۱۵ نزدیک ۵۸۶ میلیون نفر زن به عنوان کارگر خویش فرما و سرپرست خانوار در شغلی کسب درآمد می کردند.

در این گزارش همچنین به کاهش شمار زنان شاغل در ۲۰ سال گذشته اشاره شده که بر پایه آن، شمار زنانی که برای خرج خانواده مشغول به کار بوده‌اند نزدیک  به 17 درصد کاهش یافته است. همچنین سهم مردان شاغل برای تامین مخارج خانواده به مقدار ۸.۱ درصد کاهش داشت؛ بنابراین در زمینه تامین کنندگان مخارج خانواده، شکاف جنسیتی حدود ۱۱ درصد کم شد.

همچنین ۵۲.۱ درصد زنان و ۵۱.۲ درصد مردان در بازار کار دستمزد و حقوق می گیرند که در ذات این جریان برای کیفیت بالای شغلی هیچ ضمانتی وجود ندارد.ادامه تبعیض ها و نابرابری های شغلی مبنتی بر نگرش های جنسیتی تا حدود زیادی کیفیت شغلی را در بین زنان و مردان تحت تاثیر قرار می دهد

از سویی، ۳۸ درصد زنان و ۳۶ درصد مردانی که در سطح جهان کارگران روزمزد محسوب می شوند، از مراقبت‌های اجتماعی هیچ سهمی ندارند.بیش از یک‌ سوم مردان شاغل (۳۵.۵ درصد) و بیش از یک‌ چهارم زنان شاغل (۲۵.۷ درصد) بیش از ۴۸ ساعت در طول هفته کار می‌کنند و این مسئله روی توزیع نامتقارن و نابرابری کارگران بدون پرداخت حقوق در میان مردان و زنان نیز اثر می‌گذارد.

در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ میلادی میزان استخدام‌‌ها در اقتصادهای نوظهور افزایش یافت اما این میزان در مردان دو برابر بیشتر از زنان بود (۳۸۲ میلیون نفر در برابر ۱۹۱ میلیون نفر)؛ این تبعیض از مهارت‌های شغلی ناشی می شود که از سوی گروه‌های مختلف برای استخدام افراد تعیین می‌شود.