حمید محمد بیگی در پاسخ به سئوال « نوآوران »

امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیتهای صندوق ذخیره کارکنان شهرداری

نشست خبری مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری با اصحاب رسانه، عصر دیروز در ساختمان این سازمان برگزار شد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
نشست خبری مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری با اصحاب رسانه
نوآوران -

در این نشست حمید محمد بیگی رییس صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در نشستی که عصر دیروز با اصحاب رسانه داشت با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از زحمات اصحاب رسانه،گفت: صندوق ذخیره کارکنان شهرداری از سال 87 تاسیس شد و فعالیتهای اقتصادی خود را از همان سال با عضوگیری از کارکنان شهرداری آغاز کرد.تعداد اعضای این سازمان طی شش سال فعالیت خود از 10هزار نفر به 65هزار نفر افزایش پیدا کرد.در این مدت با همکاری با بنگاههای اقتصادی مانند خرید ملک،ساخت ملک و غیر توانستیم سود خود را در سال 94به رشد 230درصدی نسبت به اصل سرمایه برسانیم.این یعنی از سال 87 به طور میانگین سالانه 30 درصد افزایش سود داشتهایم. بیگی با اشاره به اینکه با همکاری کارکنان و افزایش اعضای این صندوق سود حاصل از سرمایهگذاری کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد،گفت: در سال 95 سود سرمایهگذاری کارکنان به 31درصد رسیده است. این موسسه شامل شرکتهای 100درصد تابعهای به نام شرکت سرمایهگذاری گنجینه آتیه،شرکت توسعه رفاه شهر،آژانس پیشتازان جوان ایرانیان،شرکت گوهر یاران خدمات پویا،شرکت گنجینه آتیه کیش است که بخشی از برنامههای بلند مدت و میان مدت ما در اختیار این شرکتهاست. رییس صندوق ذخیره کارکنان ادامه داد: ما سرمایه گذاری های بلند مدت هم داریم که در خرید سهامهای بنگاه اقتصادی و سهامی متعلق به بانکهاست. از جمله آن سهم درصدی ذخیره بانک شهر است که مستقیما مالکیت آن متعلق به صندوق است و تقریبا مالکیت 22و نیم درصد سهام کارکنان شهرداری هم به لحاظ سهام مدیریتی در اختیار این سرمایه گذاری است. بیگی با اشاره به اینکه با اعداد و ارقام اعلام شده صندوق ما تاثیر خیلی موثری میتواند در بنگاههای اقتصادی داشته باشد تاکید کرد: مراودههای تجاری ما با بنگاههای اقتصادی میتواند تاثیر گذار باشد و مهم تلقی شود و به همین دلیل این موسسه محل رجوع بنگاههای اقتصادی زیادی بوده است که صندوق بهترین فرصتها برای سرمایه گذاری بررسی و انتخاب میکند. او اضافه کرد: ما  دارای سهمی 5تا 20درصد از 6شرکتهای بانک شهر هستیم.از جمله این شرکتها شرکت لیزینگ شهر،شرکت صرافی شهر،شرکت عمران پایدار شهر،شرکت جهان اقتصاد سرمایه شهر و شرکت کارگزاری شهرکه خرید فروش سهام بورسها را به عهده دارد،هستند. بیگی همچنین تاکید کرد که صندوق، یک موسسه اقتصادی عمومی نیست و این سود 31درصدی الزاما فقط برای کارکنان است. او گفت ما درسال 8دهم درصد سود داشتیم اما امسال بهخاطر عملکرد مناسب سود به 31درصد رسیده است که این نشان دهنده  عملکرد بسیار خوب ما در سال 94بوده است. این مدیر مسئول درپاسخ سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه این موسسه برای جلب مشارکت شرکتهای خصوصی چه برنامهای دارد، گفت: هدف ما  از معرفی صندوق به رسانههای بیرون از شهرداری برای همکاری با شرکتهای خصوصی و بنگاههای اقتصادی است.ما قصد داریم بنگاه را به عنوان شریک برای سایر بنگاههای اقتصادی معرفی کنیم و بخش قابل توجهی از فعالیتهای ما  به این سمت که ما فعالیتهای اقتصادی خود را به تنهایی انجام ندهیم، میرود تا بتوانیم از این  موقعیت حداکثر استفاده را در جهت افزایش ثروت کارکنان شهرداری کنیم. وی همچنین درپاسخ به سئوال خبرنگار «نوآوران» که آیا امکان اینکه با توسعه فعالیتهای اقتصادی این هلدینگ، عموم هم میتوانند در این صندوق سرمایه گذاری کنند یا خیر، گفت: متاسفانه براساس اساسنامه این امکان وجود ندارد اما فقط در یک صورت ممکن میشود و آن این استکه عموم میتوانند در شرکتهای زیر مجموعه ما سرمایهگذاری کنند و از سود آن شرکتها استفاده کنند ولی اشخاص در قالب افراد حقوقی به طور مستقیم نمیتوانند در این صندوق سرمایه گذاری کنند. بیگی در پایان با اشاره به اینکه در اواخر مردادماه سود سهامداران به آنها داده میشود،گفت: یکی از سرمایهگذاری هایی که ما در حوزه «آی تی» کردهایم سرمایه گذاری برای راهاندازی ایجاد و توسعه اولین رسانه تعاملی به نام «آی تی تی وی» است که 48درصد سهام یکی از این اوپراتورها به نام «به سیما» را برای آموزش دانشجویان به صورت غیر حضوری و در اولویت آن دانشگاه پیام نور در اختیار گرفته ایم که قرارداد هایی با وزارت علوم بسته شده است و در هفته دولت شاهد رونمایی از این رسانه خواهیم بود.