ربیعی خبر داد

ارایه طرح پیشنهاد پیشی گرفتن مزد بر تورم به دولت

وزیر کار از طرح پیشنهاد پیشی گرفتن مزد بر تورم به دولت خبر داد و گفت: مساله مزد و کفایت زندگی از جمله موضوعات و دغدغه‌های جامعه کارگری است که به طور مستقیم با تامین معیشت خانوارهای کارگری ارتباط دارد.

  1. ۱ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰
ربیعی
نوآوران -

ربیعی در جمع خبرنگاران از صحبت‌های خود از طرح پیشنهاد پیشی گرفتن مزد بر تورم به دولت خبر داد و گفت: مساله مزد و کفایت زندگی از جمله موضوعات و دغدغه‌های جامعه کارگری است که به طور مستقیم با تامین معیشت خانوارهای کارگری ارتباط دارد.


وی ادامه داد: براساس ماده 7 قانون کار باید نسبت به تعریف ماهیت کارهای مستمر و دائم و کارهای غیرمستمر و غیردائم اقدام کنیم و آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت را با همکاری شرکای اجتماعی تدوین کنیم.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر تنظیم روابط کار از طریق گفت‌وگوهای اجتماعی افزود: باید بین روابط کار، نهادسازی صورت گیرد تا دولت‌های آینده فرآیند امنیت شغلی را دنبال کنند، در حال حاضر وزارت کار بهترین دوران خود را در تعامل مسالمت‌آمیز با شرکای اجتماعی دنبال می‌کند.


وی در پایان بر لزوم تضمین امنیت شغلی نیروهای کار تاکید کرد و گفت: دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی باید در جهت تحقق امنیت شغلی به عنوان یک مطالبه اصلی تلاش کنند.