بازداشت 70 نفر

در یکی از رستوران‌های فرحزاد

جمعه‌شب و در یکی از رستوران های فرحزاد، بیش از 70 زن و مرد مست و تعدادی دو جنسه توسط مأموران پلیس تهران بازداشت شدند.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
بازداشت 70 نفر دریکی از رستوران‌های فرحزاد
نوآوران -

میزان -  جمعه‌شب و در یکی از رستوران­های فرحزاد، بیش از 70 زن و مرد مست و تعدادی دو جنسه توسط مأموران پلیس تهران بازداشت شدند. مأموران پلیس پایتخت شب گذشته در جریان برگزاری یک میهمانی مختلط در یکی از رستوران‌های فرحزاد قرار گرفتند و با حضور در رستوران امیرریش فرحزاد 70 نفر دختر و پسر که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند.