بازداشت فردِ حیوان آزار در مشهد

روز جمعه فردی که یک توله سگ را در یک مجتمع مسکونی با تیر و کمان مورد آزار قرار داده بود، بازداشت شد.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
بازداشت فردِ حیوان آزار در مشهد
نوآوران -

علی کشمیری، سرپرست حقوقی پناهگاه حیوانات مهر مشهد، اظهار کرد: یکی از ساکنان مجتمع مسکونی، توله سگ پنج ماههای را با کمان حرفهای هدف قرار داده بود به گونهای که تیر از یک طرف وارد بدن حیوان شده و نیمی از آن از سوی دیگر بیرون زده بود. وی افزود: این مجتمع مسکونی دقیقا هم مرز با ارتفاعات جنوبی مشهد یعنی زیستگاه طبیعی حیوانات بود که با تماس یکی از شهروندان به این منطقه مراجعه کردیم و با پلیس 110 تماس گرفتیم. کشمیری با بیان اینکه بلافاصله حیوان جهت سیر مراحل درمان به کلینیک منتقل شد، ادامه مداد: با همکاری قابل تقدیر نیروی انتظامی، متهم به بازداشتگاه کلانتری منتقل و عصر همان روز به دادسرا انتقال یافت، پرونده وی جهت صدور رای مفتوح است، پناهگاه مهر مشهد نیز شکایتی علیه فرد حیوانآزار تنظیم و به مراجع قضایی تسلیم کرد. این فعال حمایت از حقوق حیوانات خاطرنشان کرد: ضارب در کمال خونسردی انگیزه خود را ورود سگ به داخل حیاط مجتمع مسکونی عنوان کرده است، این در حالی بود که تعدادی از ساکنان مجتمع و حامیان حیوانات در اعتراض به عمل فرد حیوانآزار به کلانتری و مقابل مجتمع قضایی نیز مراجعه کردند. وی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای اخیر خلأ قانونی موجب شده تا افراد فرصتطلب برای قدرتنمایی و زهر چشم گرفتن از دیگران حیوانات را آماج خشم و کینه خود کنند، این در حالی است که در شریعت اسلام آیات و احادیث متعددی بر لزوم خوش رفتاری با حیوانات بیان شده است.

کشمیری یادآور شد: کارشناسان اعتقاد دارند خشونت علیه حیوانات مقدمهای بر خشونت علیه انسانها خواهد بود. حمید صالحی، مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی در خصوص حیوان آزاری به ایسنا گفت: هرگونه حیوانآزاری را محکوم میکنیم و باید با اینگونه موارد طبق قانون برخورد شود. وی اضافه کرد: در فضای کنونی جامعه که بسیار حساس بوده و مردم نیز اعتراضات زیادی نسبت به اینگونه موارد دارند، برخورد قانونی با حیوانآزاری بهترین روش است.