همدستی قانون و شهرداری در روند تراکم فروشی مازاد، در گفت و گو با محمد حقانی بررسی شد؛

کمیسیون ماده پنج و مخالفت شورای شهر، مانع مبارزه با تراکم فروشی

  1. ۹ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
حقانی
نوآوران -

نوآوران : آقای مهندس همانطور که می دانید در سال های اخیر شهرداری در نقش یک دلال بزرگ زمین اقدام به فروش مازاد تراکم غیرقانونی کرده، چگونه است که شهرداری خود مرتکب چنین تخلفی می شود و دم از کسی بر نمی آید؟

محمد حقانی : ببینید، سند راهبردی و اصلی در زمینه شهرسازی طرح تفصیلی و طرح جامع شهری است و بر اساس پیش بینی های طرح تفصیلی و پهنه بندی هایی که وجود دارد شهرداری باید تراکم بفروشد این تراکم محدودیت دارد. یک تراکم پایه داریم که برای همه املاک شهر تهران در طرح تفصیلی ۱۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و به معنای ۲/۱ برابر مساحت ملک طبق سند مالک است. بنابراین این تراکم فروشی در طرح های پایه تعریف شده که در هر طبقه و هر مساحتی چقدر باید ساخته شود و بدین ترتیب حد و حدودی دارد. تراکم هایی که بیشتر از این مقدار ساخته و فروخته می شود را تراکم مازاد می گویند که متاسفانه اکنون حدود 70 تا 75 درصد درآمد شهرداری تهران مبتنی بر درآمدهای ناپایدار است که از راه فروش تراکم بدست می آید و با تغییر وضعیت دادن زمین ها بدست می آید.

نوآوران: مگر کمیسیون ماده پنج با حضور نمایندگان سه وزارت خانه بزرگ برای بررسی کارشناسانه چنین تغییرکاربری های غیراصولی تشکیل نشده است؟

حقانی: اتفاقا شهرداری این تخلفات را با کمک کمیسیون ماده پنج انجام می دهد، کمیسیون ماده  پنج به ویژه در گذشته بیشتر البته، بسیار همکار و همراه شهرداری بوده است. اصلا یکی از اشکالات وارده به آن همین موضوع است که چرا با تراکم مازاد و تغییر کاربری موافقت می کند. ابعاد این تغییر کاربری های تا آنجاست که حتی در بعضی موارد هم تغییر کاربری ها در کمیسیون ماده پنج هم مطرح نمی شود و خود آن ها در شورایی به نام شورای معماری منطقه تصمیم گیری می کنند، از هر قانونی، بخشی از آن را که به نفع شان است انتخاب می کنند تا بتوانند طرح خود را تصویب کنند.

نوآوران: پس یعنی کمیسیونی که باید برصدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری غیراصولی نظارت کند خود به تسهیل این فرآیند کمک می کند؟

حقانی: بله، بدین شکل به راحتی هم تغییر کاربری می دهند و هم طبقات مازاد و غیرقانونی روی هم می سازند. در این میان کمیسیون ماده پنج به جای اینکه مانع این فرآیند شود خود در همدستی با آن شرایط را فراهم می کند. ما در گذشته مشکلات عدیده ای با این کمیسیون داشتیم که چرا پهنه بندی های فضای سبز را تغییر کاربری می دهد و به تراکم سازان مجوز می دهند.

نوآوران: عواقب این تراکم فروشی های غیرمجاز چیست؟ تبعات آن دامن گیر چه حوزه هایی است؟

حقانی: مشکل اصلی و عمده ما محیط زیست است، داشته های ما در محیط زیست همین فضاهای سبز و باغ های شهر تهران است. اگر در تهران زمین های بزرگ داریم باید تبدیل به فضای سبز و پارک های عمومی شود نه از بین برود، به ویژه در کشوری مثل ایران که سرانه فضای سبز آن کمتر از میانگین است. ضمن اینکه تمرکز جمعیت و زیرساخت ها در تهران ما را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است و امکانات موجود را زیر سوال برده است. ما نباید بیش ازاین در تهران بارگذاری کنیم. ظرفیت تهران بیست سال پیش در سال 75 تمام شده است، ظرفیت زیرساختی، ظرفیت محیط زیستی ما خیلی وقت است که تمام شده است اما همچنان داریم بارگذاری می کنیم. متاسفانه الان در تهران مسئله آب یک مسئله بسیار حاد است، باید به این مسئله توجه کرد که امروز مسئله آب در چه شرایطی است، ‌چرا درخت های ما در حال خشک شدن و زرد شدن است، برای اینکه سفره های زیرزمینی مرتب در حال پایین رفتن هستند و برداشت های غیرمجاز و غیرمتعارف از دل زمین باعث مشکلاتی شده که در حال حاضر در تهران برای ساکنین به وجود آمده است.

نوآوران: خب برای مبارزه با این روند ناثواب چه باید کرد؟

حقانی: مسئله این است که اگر ما به قانون اقتدا کنیم و آن را سرلوحه قراردهیم دست دلالان و زمین بازان کوتاه خواهد شد.

نوآوران: مسئله این است که الان قانون و شهرداری در این فرایند همدست هم هستند، به کدام قانون باید اقتدا کرد؟

حقانی: خیلی خب، مسئله این است که باید به اسناد توسعه شهر تهران توجه کرد، اضافه برمیزان های مصوب نباید تراکم فروشی کرد، نقطه بغرنج اینجاست که یک سری مسائل و مشکلات قانونی وجود دارند که همه در هم تنیده اند و در حال تخریب شهر هستند، نه اینکه برای مبارزه با آن قانون نداشته باشیم، اتفاقا آیین نامه ها و قوانین بسیار خوبی داریم، مسئله اجرای آن است که مشکل دارد، ما در اراده برای اجرای آن دچار مشکل هستیم و از سوی دیگر باید روی اجرای آن نظارت داشت، مثلا ما که در شورای شهر هستیم باید نظارت کنیم که متاسفانه وقتی چنین چیزی در شورا مطرح و به رای گذاشته می شود با اقبال مواجه نمی شود و رای نمی آورد. این ها مشکلات ما در مدیریت شهری هستند.


گفت و گو: آسو جواهری