حرف اول - آذردخت داوری

والدین مهمترین فاکتور درمان مدرسه هراسی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

  1. ۹ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
آذردخت داوری
نوآوران -

مدرسه هراسی کودکان علت های مختلفی دارد. ترس از مدرسه را اگر بعنوان مدرسه هراسی ببینیم، یکی از بارزترین علت های آن اضطراب جدایی کودکان از والدین در سنین کودکی است که به شکل ترس از جدا شدن کودک از خانواده ظاهر می شود و در دوران مدرسه نیز در ترس از رفتن به مکانی چون مدرسه نمود پیدا می کند.

مدرسه هراسی در دوران پنج شش سالگی بروز پیدا می کند و تا ده یازده سالگی هم ادامه پیدا دارد و در نهایت در یازده سالگی قطع می شود. به طور کل علائم مدرسه هراسی در این سنین برای بچه ها به شکل تهوع وتعرق شدی، گیجی و گاهی اختلال خلق و کج خلقی پیدا ظاهر می شود و در پاره ای از موارد کودکان حالت های پرخاشگرانه از خود نشان می دهند.

 مشاهده می شود که وقتی که فشار مدرسه رفتن را از روی دوش کودکان  برداریم تمام این مشکلات جسمی و روحی که در او ظهور پیدا کرده بود، حذف می شود. اغلب گمان می کنند کودکان مدرسه هراس کودکانی هستند که بهره هوشی پایینی دارند اما واقعیت این است که این کودکان از بهره هوشی خوبی برخوردارند، یعنی اغلب سطح هوشی آن ها متوسط و متوسط به بالا است اما این حضور در مدرسه است که در آن ها اضطراب و استرس ایجاد می کند.

برای مثال گاهی تجربیات دوران کودکی که مادران و پدران برای کودکان شان یا درحضور اطرافیان تعریف می کنند، روی آن ها تاثیر منفی می گذارد، یا تجربیات بدی که از دوستان و هم بازی ها می شنوند در آن ها ترس القا می کند و در نتیجه هنگامی که کودکان برای رفتن به مدرسه از خانواده جدا می شوند یادآوری این تجربیات در کنار وابستگی که از قبل داشتند باعث می شود این احساس ترس تقویت شود و هنگامی که در جمع قرار می گیرند حالت های اضطراب در آن‌ها بروز پیدا کند.

برای مواجه با این مشکل اولین قدم را باید خانواده بر دارند. پدر و مادر و به شکل تاثیرگذارتری مادر که نقش تربیتی پررنگ تری در تربیت کودک دارد فاکتورهای اصلی در رفع مشکل هراس کودکان هستند و سپس مدرسه در رفع این مشکل نقش دارد.

فراموش نکنیم نقش آموزش های پیش از دبستان در این میان بسیار مهم است، این آموزش ها به کودک کمک می کند تا از فضای خانواده خارج شوند. کمتر بودن تکالیف و راحت تر بودن فضای مهد و پیش دبستانی باعث می شود کودکان کم کم به این جدایی از خانه عادت کنند چرا که تجربه نشان داده به طور معمول کودکانی که دچار مدرسه هراسی هستند، کسانی هستند که آموزش های پیش از دبستان ندیده اند و در کلاس ها جمعی و شعر و قصه و بازی شرکت نکرده اند. خود مدرسه هم باید یک فضای شاد و با حضور کمتر مقررات دست و پاگیرباشد.

 چرا که چیزی که کودکان را مضطرب می کند همین مقررات و سختی های مدرسه است، پس زمانی که آن ها بتوانند فضای آرام و راحتی برای بچه ها فراهم کنند کودک راحت تر با مدرسه سازگار می شود.