مسعود شجاعی به پانیونیوس پیوست

شجاعی هم تیمی انصاری فرد شد

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
شجاعی
نوآوران -

مسعود شجاعی ، هافبک فصل قبل الغرافه به تیم پانیونیوس پیوست و هم تیمی دیگر ایرانی این تیم ، کریم انصاری فرد شد.