یادداشت - سیدعبدالحمید احمدی

همه ما در خصوص اخلاق ورزشی مسوول هستیم

رییس انجمن ورزشی نویسان

  1. ۹ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
احمدی
نوآوران -

تمامی افرادی که در حوزه ورزش مسولیت دارند اگر تذکر اولشان به خودشان باشد قطعا وضعیت اخلاقی ورزش به گونه ای دیگر خواهد بود. قرار نیست ما در زمینه اخلاق به دیگران تذکر بدهیم و خودمان غافل باشم. در موضوع اخلاق مخاطب اول خودمان هستیم. هرکس نسبت به جایگاهی که دارد مدیر ورزشی است، مدیر ارشد ورزشی است، مدیر یک باشگاه است، مدیر فدراسیون است، مدیر یک هیات ورزشی است درقبال افرادی که در مجمعه اش کار می کنند مسوولیت دارد.

مگر می شود یک فرد در جایگاه مدیریت، اخلاق عملی در تمامی شئونات، تصمیمات، گفتار، فعالیت ها،  برنامه هایش نادیده بگیرد و بعد انتظار داشته باشد مجموعه اش اخلاقی باشد.این اصلا امکان پذیر است.

یکی از بزرگترین تهدیدها در ورزش همین است که در بزنگاه ها در مقاطع حساس که بحث منافع پیش می آید بحث برد و باخت پیش می آید، بحث مدال و پاداش می رسد،بگوییم:” حالا این دفعه را ولش کن”. همین کافی است که ما از آن جایگاه اخلاق مورد انتظار دور بشویم.

هر جا که پای منفعت وسط بود و ما اخلاق را ملاک قرار دادیم آن موقع می تواینم ادعای اخلاقی بودن داشته باشیم. والا که در شرایط خیلی عادی که هیچ مساله ای نیست انتظاری نیست منفعتی نیست پاداشی نیست بگوییم:” بله ما اخلاق را رعایت می کنیم، اخلاق اصل است، اخلاق ارزش است” این که به حرف نیست. یک مدیر در عمل در یک بزنگاه ها گر تصمیم اخلاقی گرفت تمام زیر مجموعه اش این را حس خواهد کرد. یک مربی در بزنگاه حساس نگوید”” تو با این حیله و نیرنگ برو وقهرمان بشو” این فضیلت است.

هر بار که خانواده ورزش به دیدار مقام معظم رهبری رفته و ایشان در زمینه ورزش فرمایشهایی داشتند مشاهده شده نگاه ایشان به ورزش ارزشی، فرهنگی و معنوی است  این نگاه خیلی ارزشمند است . ما در این هیاهوها و هیجانات ناشی از این بردها و باخت ها از یک چیز نباید غافل شویم. اصل ورزش فرهنگی و اخلاقی است. اصل ورزش به همین دلیل مقدس است. مکان ورزش به همین دلیل مقدس است. کسانیکه کسوت ورزشی دارند به همین دلیل مورد احترام اند به خاطر  اینکه ورزش یک کار تربیتی ارزشی فرهنگی است.

ما اگر قهرمان داریم که خودش ارزش است این قهرمانی باید توام با اخلاق باشد.

 مقام معظم رهبری می فرمایند:”جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است.”  این نگاه،نگاه ویژه ای است. ایشان دقیق موضوعات مهم پیگیری کردند هر جا لازم بوده پیام دادند. این پیام ها ارزش دارد دلگرم کرده است. ایشان پس از موفقیت های المپیک و پارالمپیک پیام دادند:” ما قدردان شما هستیم” شما که اخلاق را در میادین ورزشی رعایت کنید. پیام هایی که رهبری به بانوان دادند چقدر ارزشمند بوده است. آنجا که به افتخار افرینی با حفظ ارزش ها اشاره می کنند.چه حمایتی از این بالاتر که رهبر اتفاقات مهم ورزشی را زیر نظر دارند و قدردان زحمات ورزشکاران هستند.

نقش ویژه مربیان

 خداروشکر جامعه ورزش ما جامعه سالمی است. باید روی سلامت جامعه ورزش پافشاری کرد.چرا باید پافشاری کرد؟یک قهرمان بی اخلاق هم در ورزش ضرر بزرگی است.رفتار این قهرمانان مورد توجه جوانان قرار می گیرد.مسوولیت مدیران و مربیان از این بابت خیلی سنگین تر است.به خصوص مربیان که به ورزشکاران نزدیک تر اند.هرچقدر از نقش تربیتی مربی بگوییم کم است.مربی یعنی ” تربیت کننده”.یک چالش ما در اخلاق همین است.یک مرب تصور  می کند یک نفر را باید برای رقابت آماده کند. ما نمی خواهیم قهرمان ما ماشین مدال اوری باشد. قهرمان ما در وهله اول  باید یک انسان باشد. یک فرد با ویژگی های شخصیتی انسانی لازم  و در وهله بعد با مهارتهای ورزشی که بتواند افتخار افرینی کند.

چقدر لذت بخش است وقتی می بینیم قهرمان ما از منشهای بالای انسانی برخوردار است.این لذت را نمی توان توصیف کند. این کار مربی است. بیشترین تاثیر روی ورزشکار از سوی مربی است،به خصوص در سنین پایه. وقتی ما می شنویم فلان ورزشکارنوجوان دوپینگش مثبت اعلام شده است.از کی باید ایراد گرفت؟ قهرمان بی اخلاق یکی اش هم ضرر سنگینی اشت.

ما در ورزش لغزشگاه داریم.جوان ما روی امواج توجه افکارعمومی در سطح جامعه مطرح و الگو می شود. این می تواند لغزشگاه باشد. اگر این جوان ساخته نشده باشد تربیت نشده باشد از منشهای انسانی و اخلاقی برخوردار نباشد. این یک خطر است که رهبری هم در سخنانش روی آن تاکید داشتند.

مسولین ورزش نمی توانند خودشان را از وظایف اخلاقی که دارند دور نگه دارند.باید به موضوع اخلاق در ورزش توجه کنند. در ورزش حرف اول ما، کار اول ما باید اخلاق باشد. مدیر و مربی ما با منش، روش و شخصیت خود پیام های اخلاقی صادر می کند. لزومی ندارد حرف بزند.

موضوع مهم دیگر در اخلاق ورزشی غرور است.مردمی ماندن، جوانمرد ماندن، با مردم ماندن برای مردم دلسوزاندن خیلی مهم است.ورزشکار، مربی، مدیر طرف حساب شما مردم هستند.شما قشر مورد توجه مردم هستید.اگر می خواهد جایگاه شایسته داشته باشید باید با مردم باشید. اگر به جایگاه رسیدید از صدقه سر مردم بوده. فکر نکنید خبری شده است. اگر می خواهید ماندگار شود باید با مردم باشید.

امروزه با پیشرفت علم و فناوری پیچیدگی های ورزش بیشتر هم شده است.اصرار بر اینکه ما قهرمان بمانیم مدیر یا مربی بمانیم خودشان یکی از اسیبهای اخلاق است.این اصرار باعث می شود ما به اخلاق بی توجه بمانیم.برای ماندن به هر اقدامی تن بدهیم این یکی از خطرات ورزش است.این رشد ها پیشرفت ها اگر با تربیت درست عجین نباشد این خطرات را در پی دارد.

گاهی می بینیم یک مدیر با یک اقدام نسنجیده خودش چقدر هزینه  به ورزش تحمیل می کند. برای اینکه به هر دلیل می خواهد در آن پست بماند. چه کسی مجوز چنین کاری را صادرکرده است؟ ما چه حقی داریم چنین کاری انجام دهیم؟ چنین مدیری چگونه می تواند ادعای اخلاق داشته باشد. فقط ما یک ظاهر آراسته داشته باشیم اما در باطن کارهایی بکنیم که به هیچ عنوان شایسته نیست این را چگونه می توان با معیار اخلاق سنجید . ما گرفتار چنین مسائلی در ورزشمان هستیم.

رسانه ها در زمینه اخلاق خیلی می توانند موثر باشند. اول اینکه مدیران باید به نقش رسانه و تاثیر گذاری رسانه واقف باشند. بدانند که با رسانه می توانند چه کارهای انجام دهند. دوم؛ رسانه ها خودشان وارد بازی های بی اخلاقی نشوند . در واقع آتش بیار معرکه های غیراخلاقی در ورزش نشوند. کسی که ارزش ترویج ندارد بزرگنمایی نکنند. این ها می تواند آسیب بزند.

موضوع اخلاق نیاز به تذکر دایمی دارد. همه باید مراقبت کنیم نمی توان تفکیک کرد یکی مسوول کار فنی است و دیگری مسوول اخلاقی. مسوولیت اخلاقی متوجه همه کسانی است که در ورزش حضور دارند.