برنامه‌های سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان

مسعود سلطانی‌فر به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان، برنامه‌های خود برای این وزارتخانه را اعلام کرد.

  1. ۹ ماه قبل
  2. ۰
سلطانی فر
نوآوران -

به گزارش نوآوران، مسعود سلطانی‌فر گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان برنامه پیشنهادی خود را در دو قسمت راهبردهای بخش ورزش و راهبردهای بخش جوانان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.


متن کامل برنامه ارایه شده به مجلس شورای اسلامی از طرف مسعود سلطانی‌فر به شرح زیر است:


** راهبردهای بخش ورزش :

در بخش راهبردهای ورزشی این برنامه به اختصار به ترویج و توسعه ورزش همگانی، توسعه زیر ساخت ها، توسعه و حمایت از ورزش بانوان، اهتمام به ورزش قهرمانی، توسعه و ارتقای فرهنگی - تربیتی عرصه های ورزشی تاکید شده است و مشروح آن بدین شرح است:

راهبرد اول / «ترویج و توسعه ورزش همگانی»

سیاست اول: تلاش در جهت تقویت روحیه ورزشکاری و ورزش خواهی و همگانی کردن ورزش

سیاست دوم: تلاش در جهت اهتمام به ورزش همگانی به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در سلامت و شادابی جامعه

سیاست سوم: ارتقای سلامت و دستیابی به نشاط و توسعه مهارت های جسمی و روحی روانی آحاد جامعه

سیاست چهارم: گسترش مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در توسعه ورزش همگانی و توسعه بخش امکانات ورزشی برای همه

سیاست پنجم: شناسایی، احیا و توسعه ورزش ها و بازی های بومی و محلی

سیاست ششم: توسعه و تقویت ورزش در مناطق روستایی و عشایری کشور

راهبرد دوم / «توسعه و شتاب بخشیدن به احداث و تکمیل زیر ساخت های ورزشی و امور جوانان با رویکرد عدالت محوری در مناطق»

سیاست اول: افزایش سطح سرانه فضاهای ورزشی و رساندن آن به استانداردهای مطلوب

سیاست دوم: استفاده از همه ظرفیت های منطقه ای و مزیت های جغرافیایی کشور

سیاست سوم: استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل طرح های عمرانی و اماکن ورزشی

سیاست چهارم: حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد و هیات های ورزشی در نگهداری و بهره برداری از اماکن ورزشی

سیاست پنجم: تعیین وضعیت حقوقی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی، املاک و اماکن ورزشی

سیاست ششم: کاهش تصدی گری های دولتی و حمایت از بخش خصوصی در تقویت زیر ساخت ها

سیاست هفتم: حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی در ساخت و کیفیت بخشی به تجهیزات پزشکی

سیاست هشتم: محوریت بخشی به طرح آمایش سرزمین به منظور محرومیت زدایی مناطق کمتر توسعه یافته و عدالت محوری در توسعه متوازن اماکن با رعایت توازن رشته های ورزشی و جنسیتی و امور جانبازان و معلولان در ساخت اماکن ورزشی

راهبرد سوم / «توسعه و حمایت از ورزش بانوان»

سیاست اول: به کارگیری همه ظرفیت های ملی و جهانی ورزش در تقویت و کارآمد سازی برنامه های ورزش بانوان

سیاست دوم: برنامه ریزی عمومی ورزش همگانی و تفریحی با رویکرد حضور بیشتر زنان در ورزش و کاهش فقر حرکتی

سیاست سوم: بومی سازی و تطبیق مقررات رشته های ورزشی در حوزه بانوان و تبیین و تقویت محیط حقوقی ورزش بانوان

سیاست چهارم: زمینه سازی فرهنگی در راستای توسعه فضای مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی با تاکید بر فضایل اخلاقی و سلامت عفاف و حجاب

سیاست پنجم: توسعه رشته و مواد مسابقاتی ویژه بانوان حسب بررسی و مطالعات روزآمد فدراسیون های جهانی قاره ای و منطقه ای و نظام المپیک با اولویت کشورهای اسلامی

راهبرد چهارم / «اهتمام به ورزش قهرمانی و حرفه ای و ارتقای جایگاه ورزش کشور و تثبیت اقتدار ملی در عرصه های بین المللی»

سیاست اول: توسعه علمی ورزش، غنی سازی پایه های حرفه ای و تخصصی

سیاست دوم: تبیین نظام استعدادیابی و قهرمان پروری در ورزش

سیاست سوم: گسترش حمایت های مادی و معنوی از حضور در فعالیت های رقابتی ملی و بین المللی و تقویت تلاش های بین المللی ورزش قهرمانی و حرفه ای

سیاست چهارم: تقویت صندوق اعتبار حمایت از ورزشکاران و قهرمانان جهت حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان و سایر دست اندرکاران ورزش در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و معیشتی

سیاست پنجم: توسعه ورزش پاک و مبارزه با دوپینگ و داروهای مخرب نیروزا

سیاست ششم: ایجاد ساز و کار لازم در توسعه مشارکت بخش های غیردولتی در ورزش قهرمانی

سیاست هفتم: تبیین جایگاه واقعی ورزش کشور در نظام بین المللی ورزش و توجه به رشته های پایه و پر مدال

راهبرد پنجم / «توسعه و ارتقای فرهنگی - تربیتی عرصه های ورزشی و جوانان کشور»

سیاست اول: تلاش در جهت فرهنگی کردن میادین ورزشی و تحکیم اصول و مبانی تربیت اسلامی

سیاست دوم: پرورش روح فتوت و مردانگی و فضایل انسانی در قهرمانان و ورزشکاران

سیاست سوم: مهندسی فرهنگی- هنری و تربیتی عرصه های ورزشی

سیاست چهارم: ظرفیت سازی فرهنگی و رسانه ای و ایجاد سامانه اطلاع رسانی به روز، هنرمندانه، فعال و ترویج و تبلیغ اقدامات موثر ورزشی و امور جوانان

** راهبردهای بخش جوانان:

در بخش راهبردهای جوانان برنامه پیشنهادی سلطانی فر به مجلس نیز به اختصار، پایش و تجمیع ظرفیت های دستگاه های جوانان، غنی سازی اوقات فراغت، تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی، ارتقای سطح مشارکت جوانان، توسعه و بهسازی منابع و ساختار سازمانی و تحکیم نهاد خانواده و ازدواج مورد توجه بوده است و مشروح آن به شرح زیر است:

راهبرد اول / تقویت برنامه های ساماندهی امور جوانان از طریق سیاستگذاری، پایش و تجمیع ظرفیت های دستگاه ها و پژوهش های نگرشی

سیاست اول: توجه به اسناد بالادستی (اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست های کلان کشور، مصوبات شورای عالی جوانان، احکام قانونی برنامه پنجساله توسعه در امور جوانان)

سیاست دوم: تدوین شاخص های حمایتی و ساماندهی امور جوانان، با نگرش علمی شدن تعامل و همسویی دستگاه ها در جهت پایش دوره ای آنها

سیاست سوم: ایجاد همگرایی در دستگاه های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه های مسئول در امور جوانان

سیاست چهارم: زمینه سازی اجرای منشور تربیتی نسل جوان و سند توسعه و ساماندهی امور جوانان با توجه به ظرفیت های استانی و اجرایی کشور

سیاست پنجم: به کارگیری استعدادها و زمینه سازی بروز خلاقیت و نوآوری جوانان

راهبرد دوم / ساماندهی و غنی سازی اوقات فراغت جوانان

سیاست اول: بازتعریف سبک زندگی جوانان با توجه به الگوی ایرانی و اسلامی

سیاست دوم: به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ سازی فعالیت ها و نظارت بر اجرای برنامه های فراغتی جوانان

سیاست سوم: اجرای برنامه های فراغتی هویت آفرین و الگوسازی در حوزه برنامه های اوقات فراغت جوانان و اطلاع رسانی برنامه های فراغتی

سیاست چهارم: شفاف سازی وظایف دستگاه های اجرایی ذی ربط در حوزه اوقات فراغت جوانان و فعال سازی بخش های غیر دولتی در این حوزه

سیاست پنجم: اجرای برنامه های فراغتی در زمینه سازندگی کشور و رفع محرومیت های فرهنگی و اجتماعی و پوشش خدمات حمایتی و بیمه ای در این برنامه ها

راهبرد سوم / تعالی بخشی به ابعاد شخصیتی و هویتی جوانان با تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی در آنان

سیاست اول: تلاش در جهت ارتقای هویتی و سطح شناخت جوانان از فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی

سیاست دوم: ایجاد زمینه خوداتکایی و تقویت روحیه تلاش و سازندگی در جوانان با رویکرد تربیت و رشد استعدادهای آنان

سیاست سوم: تلاش در راستای بسترسازی رشد استعدادها، بروز نبوع و خلاقیت های جوانان

سیاست چهارم: اعتلای جایگاه جوانان در عرصه بین المللی

راهبرد چهارم / ارتقای سطح مشارکت جوانان و افزایش روحیه جوان باوری، جوانگرایی و جوان یاوری در کشور

سیاست اول: بسترسازی و نهادینه کردن مشارکت جوانان و ایجاد تعامل آنها با سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی

سیاست دوم: زمینه سازی برای ایجاد شبکه های اجتماعی و همگرایی در بین تشکل های فراگیر جوانان

سیاست سوم: تقویت سازمان های مردم نهاد (فرهنگی، علمی و ورزشی و... جوانان) و تقویت مشارکت نخبگان

راهبرد پنجم / تقویت، توسعه و بهسازی منابع و ساختار سازمانی

سیاست اول: ایجاد نظام جامع بانک اطلاعاتی ورزش و جوانان

سیاست دوم: باز مهندسی ساختار و بازنگری طرح جامع گسترش ورزش و نقش آفرینی جوانان و پیگیری تصویب آن در مراجع تقنینی کشور با تعامل و همکاری دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی

سیاست سوم: ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان و رعایت شایسته سالاری

سیاست چهارم: شناسایی و احصاء منابع مالی جدید و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی

سیاست پنجم: توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی

سیاست ششم: توجه به اثربخشی و کارآیی از طریق اصلاح فرآیندها، تقویت روحیه مسئولیت پذیری، خود کنترلی، امانت داری، تکریم ارباب رجوع و نهادینه سازی فرهنگ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، ساده زیستی و صرفه جویی

راهبرد ششم / تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و ترویج ازدواج آگاهانه، بهنگام و آسان

سیاست اول: تلاش در جهت تحکیم نهاد خانواده و فرهنگ عمومی کشور

سیاست دوم: توانمندسازی جوانان جهت بهره مندی از ازدواج بهنگام و آگاهانه و آسان

سیاست سوم: حمایت از مراکز مشاوره ازدواج صلاحیت دار برای تسهیل امر ازدواج، متناسب با استعدادهای نسل جوان

سیاست چهارم: برنامه ریزی جهت ساماندهی در مراکز مشاوره ازدواج و ترغیب سازمان های مرتبط به کاهش زمینه های طلاق از جمله مسائل فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی در جامعه

سیاست پنجم: رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای تسهیل ازدواج بهنگام و آگاهانه.