دلایل ناکامی دوچرخه سواران در المپیک

روزهای تلخ دوچرخه سواری ایران در المپیک ریو هم ادامه پیدا کرد و رکابزنان ما بازهم به خط پایان نرسیدند. داشتن مربی نالایق از دید کارشناسان باعث این امر شد.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
دوچرخه
نوآوران -

 اتفاقاتی در زمین مسابقه افتاد. ادر دوچرخه سواری امری طبیعی است و زمین خوردن دوچرخهسواران گاهی اتفاق میافتد و اینکه بگویم دوچرخه مشکل داشته است امری مضحک در میدان مسابقه است این مشکلاتی که در میدان مسابقه پیش آمد مشکل برنامهریزی که تو سط مربی تیم و فداسیون دوچرخهسواری صورت گرفته است باعث باخت دوچرخهسواران شد. یک مربی لایق باید بتواند ورزشکاران را هم از نظر روانی و هم بدنی به اوج برساند که در روز مسابقه بتوانند بهترین نتیجه را بگیرند، ولی متاسفانه برای دوچرخه سوران نه برنامه درستی تدبیر شده بود و نه مسابقات تدارکاتی درستی  برگزار شد. فقط مسابقاتی بود که در قالب باشگاهها در سطح آسیا صورت گرفت و چون این مسابقات نمیتواند جز مسابقات تدارکاتی خوب باشد. دوچرخهسوران ما از نظر روحی و روانی انقدر افت داشتند که نتوانستند مسابقه را به درستی انجام دهند. برای همچین مسابقهای باید مربی سطح اول انتخاب شود در ایران مربی  همه سمتها در این رشته به یک نفرمیرسد چه مربی بزرگسالان،جوان و بانوان همه به آقای چایچی ختم میشود کدام مربی قبل از ورزشکارانش وارد بازیها میشود. برای دوچرخهسواری تورنمت با مسابقات تک مرحلهای فرق زیادی دارد ، این تفاوتهایی است که در نظر گرفته نشده است تنها برنامهریزی برای دوچرخهسواران  توسط  فدراسیون، اردوی 6 روز اردبیل بوده است با همراهی مربی که نه سابق مربیگری داشته، نه توان این کار ونه علم مربیگری. دوچرخههای که در لحظه در اختیار ورزشکاران گذاشته شده بود در سطح مسابقات المپیکی نبوده است اینها همه مشکلاتی است که وقتی کنار هم قرار میگیرند باعث این اتفاقات میشود وگرنه دوچرخهسواران ما دوچرخهسواران کوچکی نیستند که بخواهند در همچین مسابقهای به این زودی از میدان بدر شوند فقط مشکل، مشکل برنامهریزی که مربی و فدراسیون برای ورزشکاران در نظر گرفته شده بود تدارکات خوبی برای این مسابقه نبوده است. امسال المپیک تفاوتهایی با المپیکهای قبل داشته این بود که مسیر، مسیر کوهستانی بود که حرفه ایرانیها در مسیر کوهستانی است.  در المپیک لندن مسابقه کفی بود که  برای دوچرخهسواران کف رو طراحی شده بود ولی مسابقات ریو طوری طراحی شده بود که سربالارو بود و بهترینهای المپیک لندن درهمین مسابقه خیلی عقبتر از ایرانیها بودند. همه دوچرخهسواران ما از تورنمنت چین تایپه حضور پیدا کردهبودند و به خاطر شرایط به وجود آمده یک روز تمرینی را  در ریو از دست دادند و خود آقای چایچی چند روز قبل از ورزشکاران به ریو رفتند کدام یک از مربیها قبل از حضور ورزشکارانش به ریو میرود اینها نکاتی است که باید کارشناسی شود و همه حرفها توجیهی است که برای مردم آورده میشود. حتی در بدست آوردن سهمیه المپیک فدراسیون سهمی نداشته است و همه این سهمیهها را ورزشکاران با هزینه و با تلاش خودشان بدست آوردند حالا که فدراسیون میتوانست نقشی در نتیجه گرفتن آنها داشته باشد به جای اینکه بتواند نقش مثبت را در این مسابقات داشته باشد برعکس نقش حذف کردن ورزشکاران را ایجاد کرد. اگر ورزشکاران به تنهایی تمرین میکردند نتیجهاش بهتر از این ازآب درمیآمد. فدراسیون با تمرینات و تدراکات اشتباه باعث ضعف دوچرخهسواران شد. باشگاه تا آخرین لحظه ورزشکاران را در اختیار داشت و آنها را به مسابقات برد و بعد از مسابقات باشگاهی فدراسیون اعلام کرد که  از سوی فدراسیون ورزشکاران به مسابقات تدارکاتی رفتهاند در صورتی که  همه میدانستند که چین تایپه به خاطر مسافتها و شرایط مسابقه اصلا برای مسابقات یک مرحلهای تدراکات مناسبی نیست که ورزشکاران با بدنهای خسته به المپیک رسیدند و نتیجهش بهتر از این نمیشد.