حذف روزبهانی در اولین مبارزه

تلخی شکست بوکسور ایرانی در روز اول مبارزه قابل مقایسه با رشته های تپانچه ، تفنگ بادی و دوچرخه سواری نیست پایان یک دورست برای بوکس دوره ای که با مشتهای خود احسان شروع شده بود

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
حذف روزبهانی  در اولین مبارزه
نوآوران -

احسان آخرین دیواری بود که بوکس به آن تکیه می کرد بوکسی که از اولین دوره المپیک جز کاروان بوده است بوکسی که 45 سال پیش ورزش سوم مدال آور ایران بوده اما الان جز 20 تاورزش مدال آورم نیست  بوکسیکه رئیس فدراسیونش 25 سال تغییر نکرده است سه  دهه مدیریت احمدناطق نوری دریغ از  یک برنز جهانی. احسان روزبهانی یکی ازبهترینهای تاریخ  بوکس ما به خاطر ضعف مدیریت فدراسیون از مسابقات جهانی المپیک دست خالی ماند مثل بابک مقیمی، انوشیروان نوریان،علی مظاهری، مرتضی سپهبند حیف و صد افسوس بوکس ما هنوز همونجایی است که در المپیک 1992 بارسلون بود وقتی علیاصغر کاظمی بدون دستکش رفت روی رینگ بوکس ملی ما هم در این بازی دستکشها را آویخت.