معافیت مدال آوران المپیک از سربازی

سردار ابراهیم کریمی در رابطه با معافیت مدال آوران رقابتهای المپیک از خدمت سربازی گفت: هر یک از ورزشکاران ایران که موفق شوند در رقابتهای المپیک 2016 برزیل کسب مدال کنند از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
معافیت مدال آوران المپیک از سربازی
نوآوران -

قهرمانان پس از گذراندن دوره آموزشی، می توانند جهت دریافت کارت معافیت سربازی خود اقدام کنند. قهرمانان رقابتهای پارالمپیک نیز می توانند از شرایط معافیت بهره برده و این نیز در صورتی است که این ورزشکاران موفق به کسب مدال شوند.سردار کریمی با بیان اینکه یکی از فرزندان پسر قهرمانان پارالمپیکی می توانند از معافیت سربازی بهره مند شوند، اظهار کرد: در صورتی که یک مدال آور پارالمپیکی خود نخواهد از قانون معافیت استفاده کند، یکی از فرزندان پسر آن می تواند از شرایط معافیت بهره مند شود. این قانون مشمول شرکتکنندگان در تمام رشتههای ورزشی می شود و تنها شرط ما این است که ورزشکاران باید در این رقابتها کسب مدال کرده باشند.