محرومیت سنگین برای دختران والیبالیست ایرانی + عکس

فدراسیون والیبال اعلام کرد عملکرد فنی سه بازیکن تیم ایران و ایجاد حاشیه های نامناسب برای تیم ایران دلیل تشکیل نشست فوق العاده کمیته انضباطی فدراسیون والیبال بود و در نهایت آرای زیر برای این بازیکنان صادر شد.

  1. ۱ ماه قبل
  2. ۰
1
نوآوران -

شقایق شفیع از خردادماه سال 96 به مدت سه سال محروم از تمامی فعالیت های رشته ورزشی والیبال.

نگین شیرتری از خردادماه سال 96 به مدت دو سال محروم از تمامی فعالیت های رشته ورزشی والیبال.

منا رمضانی از خردادماه سال 96 به مدت یک سال محروم از تمامی فعالیت های رشته ورزشی والیبال.

1