وزیر ورزش اعلام کرد:

قرارداد های سرخابی ها شفاف سازی می شود

وزیر ورزش به منظور شفاف سازی افکار عمومی رقم قرارداد بازیکنان استقلال و پرسپولیس اعلام می شود

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
گودرزی
نوآوران -

محمود گودرزی درباره ی انعقاد قراردادهای میلیاردی بازیکنان فوتبال گفت: برخی نهادها و شرکت های خصوصی که تحت نظر دولت هستند اقدام به باشگاه داری می کنند و در این بین گاهی ممکن است سقف قراردادها را رعایت نکنند
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: پس از انتشار رقم قراردادهای بازیکنان استقلال و پرسپولیس سایر تیم های ورزشی نیز باید سقف قراردادها را رعایت کنند.
گودرزی با بیان اینکه باید خصوصی سازی در عرصه ورزش و باشگاههای فوتبال انجام شود، اظهار داشت: به طور یقین بخش خصوصی رعایت جیب خودش را خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان از طریق تدوین لایحه نظام باشگاه داری به دنبال ایجاد سازوکار مناسب برای ساماندهی این بخش از ورزش است، اشاره کرد: این لایحه آماده شده و در انتظار سیر فرایند قانونی و ارائه به مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون است.
وی اذعان داشت: با قانونی شدن این امر، تکلیف باشگاه ها از نظر نوع اداره مشخص خواهد شد؛ از این رو بحث قراردادهای بازیکنان نیز ساماندهی می شود ولی سقف و کف برای میزان قراردادها مشخص نشده است.