سازمان لیگ اعلام کرد

کارت منصوریان صادر خواهد شد

  1. ۹ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
منصوریان
نوآوران -

بنا بر اعلام سازمان لیگ ، کارت بازی منصوریان برای نشستن بر روی نیمکت استقلال صادر خواهد شد