22 هزار نفر از ظرفیت ورزشگاه آزادی کم شده است

ورزشگاه آزادی، گنجینه حماسه سازی های فوتبال ایران

ورزشگاه آزادی که به روزهای آهخر بازسازی اش رسیده، وزیر ورزش اعلام کرد که هزار نفر از ظرفیت این ورزشگاه کم شده است

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
آزادی
نوآوران -

صندلی گذاری طبقه دوم ورزشگاه آزادی مراحل آخر خود را پشت سر می گذارد و امروز در بازدید وزیر ورزش از این ورزشگاه، اطلاعات کاملی در اختیار وی قرار گرفت. یکی از این مسائل درباره کم شدن ظرفیت ورزشگاه بود که بر این اساس با صندلی گذاری انجام شده، حدود 22 هزار نفر از گنجایش این ورزشگاه  که خاطرات خوب و بد فوتبالی را در آن دیده ایم،  کم خواهد شد.
محمود گودرزی، وزیر ورزش در این باره می‌گوید: با صندلی‌گذاری طبقه دوم ورزشگاه آزادی،78116 صندلی با شماره در این ورزشگاه خواهیم داشت. این شماره‌گذاری نظم‌دهی حضور تماشاگران را مشخص و مشکلات را کمتر می‌کند.