واکنش وزارت ورزش به افشای قراردادها

پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در یادداشتی در مورد انتشار رقم قرارداد بازیکنان و مربیان لیگ برتری نوشت: مردم باید در جریان امور فوتبال قرار بگیرند و پنهان کاریها در این زمینه هیچ فایدهای ندارد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
واکنش وزارت ورزش به افشای قراردادها
نوآوران -

یک عمر است که ما همه چیز به ویژه قراردادهای کلان و گزاف فوتبالیها را از دید مردم پنهان کردهایم آیا به نتیجهای رسیدهایم؟ آیا توانستهایم تورم موجود در فوتبال را مهار کنیم؟ از وزارت ورزش و جوانان که پیشتر وعده داده بود، قراردادهای بازیکنان و مربیان تیمهای لیگ برتری را منتشر میکند، باید تشکر کرد که این راه را ادامه داد و شعار خود را عملی کرد.خیلیها البته میگویند بخشی از این قراردادها واقعی نیست و شاید باشگاهها قراردادهایی جداگانه با بازیکنان دارند که البته دارند! وزارت ورزش میتوانست از سازمان لیگ فهرست تمام قراردادها را بخواهد و آن را منتشر کند. این وعدهای بود که سرانجام عملی شد و اینکه لیستی در اختیار مردم قرار گرفته که خیلی از واقعیتها را منعکس میکند.